SZZ Cestovní ruch

Zkratka předmětu KOD/BZC
Název předmětu SZZ Cestovní ruch
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/BZC
Název SZZ Cestovní ruch
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/CR1, KOD/KCR1, KOD/KTUR, KOD/TUR, KOD/CR2, KOD/KCR2, KOD/KTOU2, KOD/TOU2, KOD/YTOU2, KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1, KOD/KSCR2, KOD/KST2, KOD/SCR2, KOD/ST2
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů cestovního ruchu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
2. CESTOVNÍ RUCH V HISTORICKÉM KONTEXTU
3. TRH CESTOVNÍHO RUCHU A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TRH CESTOVNÍHO RUCHU
4. POPTÁVKA V CESTOVNÍM RUCHU
5. NABÍDKA V CESTOVNÍM RUCHU
6. SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU
7. DOPRAVA V CESTOVNÍM RUCHU
8. CENA V CESTOVNÍM RUCHU
9. GLOBALIZACE A INTERNACIONALIZACE V CESTOVNÍM RUCHU
10. INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
11. SLUŽBY SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, LETECKÉ A VODNÍ DOPRAVY V CESTOVNÍM RUCHU
12. VÝZNAM UBYTOVACÍCH SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU
13. INFORMAČNÍ, REZERVAČNÍ A DISTRIBUČNÍ SYSTÉMY V CESTOVNÍM RUCHU
14. FORMY KOOPERACE V CESTOVNÍM RUCHU
15. STRAVOVACÍ SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU
16. LÁZEŇSKÉ SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU
17. KONGRESOVÝ A INCENTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH
18. INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
19. SLUŽBY SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ, LETECKÉ A VODNÍ DOPRAVY V CESTOVNÍM RUCHU
20. VÝZNAM UBYTOVACÍCH SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU
21. INFORMAČNÍ, REZERVAČNÍ A DISTRIBUČNÍ SYSTÉMY V CESTOVNÍM RUCHU
22. FORMY KOOPERACE V CESTOVNÍM RUCHU
23. STRAVOVACÍ SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU
24. LÁZEŇSKÉ SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU
25. KONGRESOVÝ A INCENTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH
26. STATISTICKÝ MONITORING CESTOVNÍHO RUCHU
27. SLUŽBY PRO SPECIFICKÉ SEGMENTY CESTOVNÍHO RUCHU
28. CESTOVNÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ AGENTURY
29. PRÁVNÍ PŘEDPISY V CESTOVNÍM RUCHU
30. CESTOVNÍ RUCH V NÁRODNÍ EKONOMICE
31. STÁTNÍ POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU
32. CESTOVNÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ AGENTURY
33. PRÁVNÍ PŘEDPISY V CESTOVNÍM RUCHU
34. CESTOVNÍ RUCH V NÁRODNÍ EKONOMICE
35. STÁTNÍ POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Cestovní ruch 1 (CR1/KCR1), Cestovní ruch 2 (CR2/KCR2), Služby v cestovním ruchu 1 (SCR1/KSCR1) a Služby v cestovním ruchu 2 (SCR2/KSCR2)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti cestovního ruchu. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF