Švec Roman, Ing., Ph.D.

Odborné zaměření

  • Příprava produktů cestovního ruchu
  • Obchod, marketing a event management pro organizace neziskového sektoru
  • Obchod, marketing a management kulturních akcí a hudebních festivalů
  • Vytváření produktů destinací cestovního ruchu

Pedagogická činnost

  • Obchodní jednání
  • Řízení nákupu a prodeje

Praktická činnost

  • Člen komise pro cestovní ruch města Český Krumlov
  • Vedoucí úseku obchodu a komunikace 
  • Produkce kulturních eventů v cestovním ruchu
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KCKA Cestovní kanceláře a agentury KOD Ano
CCR Cestovní ruch KOD Ano Ano Ano
CR Cestovní ruch KOD Ano Ano Ano
CR1 Cestovní ruch 1 KOD Ano Ano Ano
KCR1 Cestovní ruch 1 KOD Ano Ano
CR2 Cestovní ruch 2 KOD Ano Ano Ano
KCR2 Cestovní ruch 2 KOD Ano Ano
KDMM Destinační management a marketing KOD Ano
HG Hotelnictví a gastronomie KOD Ano Ano Ano
CHG Hotelnictví a gastronomie KOD Ano Ano Ano
LW Lázeňství a wellness KOD Ano Ano Ano
MS Manažerský simulátor KOD Ano
CMAR Marketing KOD Ano
KZMA Marketing KOD Ano Ano
MAR Marketing KOD Ano Ano
ZMA Marketing KOD Ano Ano
MARA Marketing (in English) KOD Ano
CMAR2 Marketing 2 KOD Ano
MAR2 Marketing 2 KOD Ano Ano
MARA2 Marketing 2 (in English) KOD Ano
CMK Marketingová komunikace KOD Ano
KMK Marketingová komunikace KOD Ano
MK Marketingová komunikace KOD Ano
MM Mezinárodní marketing KOD Ano
KOD Obchodní dovednosti KOD Ano Ano
OD Obchodní dovednosti KOD Ano Ano
COPCR Odvětví a produkty cestovního ruchu KOD Ano Ano Ano
OPCR Odvětví a produkty cestovního ruchu KOD Ano Ano Ano
KPUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení KOD Ano Ano
PUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení KOD Ano Ano Ano
KSCR1 Služby v cestovním ruchu 1 KOD Ano Ano
SCR1 Služby v cestovním ruchu 1 KOD Ano Ano Ano
KSCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano Ano
SCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano Ano Ano
CTOD Trénink obchodních dovedností KOD Ano Ano
TOD Trénink obchodních dovedností KOD Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vysušilová Petra
Švec Roman
Komparativní studie Smart koncepcí přetížených destinací cestovního ruchu
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Švec Roman
Pícha Kamil
Kulturní eventy ve venkovském cestovním ruchu
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vysušilová Petra
Švec Roman
THE IMPACT OF SEGMENTATION IN MARKETING COMMUNICATION IN A TOURISM ENTERPRISE
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Martinat Stanislav
...
Švec Roman
...
A Model for the identification of areas favourable for the development of tourism: a case study of the Šumava mts. and South Bohemia tourist regions (Czech republic)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Navrátilová Jana
Švec Roman
...
Image as the elements of attractiveness of the destinations of the nature-oriented tourism
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pícha Kamil
Vítek Leoš
Doležalová Hana
...
Švec Roman
Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švec Roman
Pícha Kamil
White Baravalle Gilliam Vivian L.
...
The impact of visitor segments on the perception of the quality of the product of accommodation establishments
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Švec Roman
Pícha Kamil
...
The location of tourist accommodation facilities: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švec Roman
Navrátil Josef
Pícha Kamil
...
The perception of the quality of accommodation establishments' product
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Holický J
Šťastná Jana
Novák Pavel
...
Švec Roman
...
Vliv prostředí stájí na výskyt mastitid
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef
Knotek Jaroslav
Švec Roman
...
Návštěvnické preference naučných stezek ve velkoplošně chráněných územích
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 11 z 11