Švec Roman, Ing., Ph.D.

Odborné zaměření

  • Příprava produktů cestovního ruchu
  • Obchod, marketing a event management pro organizace neziskového sektoru
  • Obchod, marketing a management kulturních akcí a hudebních festivalů
  • Vytváření produktů destinací cestovního ruchu

Pedagogická činnost

  • Obchodní jednání
  • Řízení nákupu a prodeje

Praktická činnost

  • Člen komise pro cestovní ruch města Český Krumlov
  • Vedoucí úseku obchodu a komunikace 
  • Produkce kulturních eventů v cestovním ruchu
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KCKA Cestovní kanceláře a agentury KOD Ano
CCR Cestovní ruch KOD Ano Ano Ano
CR Cestovní ruch KOD Ano Ano Ano
CR1 Cestovní ruch 1 KOD Ano Ano Ano
KCR1 Cestovní ruch 1 KOD Ano Ano
CR2 Cestovní ruch 2 KOD Ano Ano Ano
KCR2 Cestovní ruch 2 KOD Ano Ano
KDMM Destinační management a marketing KOD Ano
HG Hotelnictví a gastronomie KOD Ano Ano Ano
CHG Hotelnictví a gastronomie KOD Ano Ano Ano
LW Lázeňství a wellness KOD Ano Ano Ano
MS Manažerský simulátor KOD Ano
CMAR Marketing KOD Ano
KZMA Marketing KOD Ano Ano
MAR Marketing KOD Ano Ano
ZMA Marketing KOD Ano Ano
MARA Marketing (in English) KOD Ano
CMAR2 Marketing 2 KOD Ano
MAR2 Marketing 2 KOD Ano Ano
MARA2 Marketing 2 (in English) KOD Ano
CMK Marketingová komunikace KOD Ano
KMK Marketingová komunikace KOD Ano
MK Marketingová komunikace KOD Ano
MM Mezinárodní marketing KOD Ano
KOD Obchodní dovednosti KOD Ano Ano
OD Obchodní dovednosti KOD Ano Ano
COPCR Odvětví a produkty cestovního ruchu KOD Ano Ano Ano
OPCR Odvětví a produkty cestovního ruchu KOD Ano Ano Ano
KPUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení KOD Ano Ano
PUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení KOD Ano Ano Ano
KSCR1 Služby v cestovním ruchu 1 KOD Ano Ano
SCR1 Služby v cestovním ruchu 1 KOD Ano Ano Ano
KSCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano Ano
SCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano Ano Ano
CTOD Trénink obchodních dovedností KOD Ano Ano
TOD Trénink obchodních dovedností KOD Ano Ano