Pícha Kamil, doc. Ing., Ph.D., MBA.

Odborné zaměření

  • aspekty nákupního a spotřebního chování
  • potravinářský marketing
  • aspekty chování účastníků cestovního ruchu
  • dodavatelsko-odběratelské vztahy v sektoru potravin
  • kulturní specifika obchodní činnosti a marketingu
  • obchodní činnost, aspekty nákupu a prodeje
  • environmentální aspekty, udržitelnost a společenská odpovědnost


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
AMP Aspekty mezinárodního podnikání KOD Ano Ano
BEN Business English (B 2.2) UEP Ano
OOD Business Skills KOD Ano Ano
CB Consumer Behaviour KOD Ano Ano
OKO Cooperation in Trade KOD Ano Ano Ano
CBA1 Czech for Beginners (A1) UEP Ano
KDMM Destinační management a marketing KOD Ano
DMERP Development and management of projects KEN Ano
DMERP Development and management of projects KRM Ano
KDCR Doprava v cestovním ruchu KOD Ano Ano
EKOZE Ekonomika zemědělství KKM Ano Ano Ano
QEKOZ Ekonomika zemědělství KKM Ano Ano
EN English UEP Ano
EBM English for the Business Major (C1) UEP Ano
ECP European Cooperation Policy UEP Ano Ano
EGE Extensive German Course (B2/B2+) UEP Ano
FFL French as Foreign Language UEP Ano
GE German UEP Ano
GBS German in Business and Society (C1-C2) UEP Ano
GEC German in Economics (B1) UEP Ano
GPC Global Project Communication (C1) UEP Ano
IPM Intercultural Project Management UEP Ano
IRCOP Intercultural co-operation and projects KEN Ano
IRCOP Intercultural co-operation and projects KRM Ano
ISHP Internship UEP Ano
ICI Interregional Co-operation I KEN Ano
ICI Interregional Co-operation I UEP Ano
IRCO2 Interregional Co-operation II KOD Ano Ano
YZMA Marketing KOD Ano Ano
YMR Marketing Research KOD Ano Ano
MK Marketingová komunikace KOD Ano
MR1 Methodology of Research I UEP Ano
MR2 Methodology of Research II UEP Ano
ML Multilingualism UEP Ano
KOPP Obchod s potravinářskými produkty KOD Ano Ano
OPP Obchod s potravinářskými produkty KOD Ano Ano Ano
COP Obchodní provoz KOD Ano Ano Ano
OP Obchodní provoz KOD Ano Ano Ano
KOS Ochrana spotřebitele KOD Ano
OS Ochrana spotřebitele KOD Ano Ano
KPVSD Podnikání na venkově a diverzifikace KOD Ano Ano
PVSD Podnikání na venkově a diverzifikace KOD Ano Ano Ano
PCER Polit., Cult. and Econ. Relations (C1) UEP Ano
YZO Principles of Commerce KOD Ano Ano Ano Ano
PM Project Management UEP Ano
POTM Project-oriented Teamwork and Management UEP Ano
RSIC Regional Studies and Intercultural Com. UEP Ano
SEARP Socio-economic aspects of projects KEN Ano
SEARP Socio-economic aspects of projects KRM Ano
OSP1 Specialization Project 1 - theory KOD Ano Ano
OSP2 Specialization Project 2 - practice KOD Ano Ano
KSCHO Spotřební chování KOD Ano
SCHO Spotřební chování KOD Ano
SDP Strategic Development of Projects UEP Ano
OSMA Strategic Marketing KOD Ano Ano
SM Strategický marketing KOD Ano
TLL Tandem Language Learning UEP Ano
HET The History of Economic Thought (C1) UEP Ano
CZOB Základy obchodu KOD Ano Ano Ano
KZO Základy obchodu KOD Ano Ano Ano
ZO Základy obchodu KOD Ano Ano Ano Ano
ZOB Základy obchodu KOD Ano Ano Ano Ano

Řešitel projektu

Aspects and prerequisites of sustainable development of regions in the context of business opportunities
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Faktory vztahu návštěvníků k prostředí atraktivit ve zranitelných oblastech
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu