Kita Pavol, prof. Ing., Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KKO Kooperace v obchodě KOD Ano Ano
KO Kooperace v obchodě KOD Ano Ano Ano
DMARA Marketing KOD
KRNP Řízení nákupu a prodeje KOD Ano Ano
RNP Řízení nákupu a prodeje KOD Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Kita Pavol
Kollár Patrícia
Food Purchasing Behavior of Consumers on Farmers’ Markets: a Case Study from the Region Dunajská Streda
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 1 z 1

Spoluřešitel projektu

Nákupní chování spotřebitelů v ČR
Řešitel
Členové řešitelského týmu