Janeček Petr, Ing., Ph.D.

Odborné zaměření

  • Destinační management a marketing 
  • Tvorba a rozvoj partnerství v destinaci
  • Marketingový výzkum v oblasti cestovního ruchu
  • Nové trendy v HORECA sektoru
  • Využití komunikačních technologií v cestovním ruchu se zaměřením na nové trendy 
  • Dopady cestovního ruchu na společnost

Pedagogická činnost

  • Služby v cestovním ruchu 
  • Provoz cestovních kanceláří 
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DCR Doprava v cestovním ruchu KOD Ano Ano Ano
KDCR Doprava v cestovním ruchu KOD Ano Ano
LW Lázeňství a wellness KOD Ano Ano
KMNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu KOD Ano
MNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu KOD Ano
KPUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení KOD Ano Ano
PUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení KOD Ano Ano Ano
KSCR1 Služby v cestovním ruchu 1 KOD Ano
SCR1 Služby v cestovním ruchu 1 KOD Ano Ano Ano
KSCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano Ano
SCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Kovačič Mirjana
Janeček Petr
Better understanding of exchange rate effects in destination marketing: Cases of the Czech Republic and Croatia
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Janeček Petr
Roztočil Jiří
IMAGE JAKO NÁSTROJ MARKETINGU MĚSTSKÉ DESTINACE NA PŘÍKLADU PLZNĚ
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Janeček Petr
Melková Šárka
Cestování českých seniorů na příkladu města Strakonice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Komparace jižních Čech a Horního Rakouska jako destinací cestovního ruchu
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Management destinace a úloha organizace destinačního managementu v jižních Čechách
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Priority rozvoje cestovního ruchu – expertní pohled
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Vložit vše do košíku 1 - 6 z 6