Švecová Eva, Ing.

Na katedře obchodu od jejího vzniku v roce 1999.

Technická a  organizační pomoc na konferencích pořádaných katedrou – př. Družstevnictví, Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství, Ochrana spotřebitele v Jihočeském kraji, CITEM .

Informace pro studenty.    

Granty:

Podíl na řešení grantu MMR ČR 192-1/CES č. 3010/01 Technické památky v produktech cestovního ruchu

Spoluřešitel grantového projektu Aktion 39p1 Destinační management v cestovním ruchu na příkladu ČR a Rakouska

Rozvojový projekt RP č. 172 Magisterský studijní program Obchodní podnikání

Organizace mimořádného vzdělávání Obchodní podnikání 2004/2005 (Hesková, Pícha, Švecová)