Členové katedry

Funkce Jméno E-mail Telefon Místnost
Vedoucí katedry        
  Švec Roman, Ing., Ph.D. rsvec@ef.jcu.cz +420 38903 2449 104
Tajemník katedry        
  Pícha Kamil, doc. Ing., Ph.D., MBA. kpicha@ef.jcu.cz +420 38903 2706 126
Technik        
  Švecová Eva, Ing. svecova@ef.jcu.cz +420 38903 2705 105
Profesor        
  Kita Pavol, prof. Ing., Ph.D. pkita@ef.jcu.cz +420 38903 2845 102
  Nagyová Ľudmila, prof. Ing., Ph.D. lnagyova00@ef.jcu.cz
  Novacká Ludmila, prof. JUDr., Ph.D. novacka@ef.jcu.cz +420 38903 2696 123
Docent        
  Doležalová Hana, doc. Ing., Ph.D. dolezal@ef.jcu.cz +420 38903 2721 101
  Pícha Kamil, doc. Ing., Ph.D., MBA. kpicha@ef.jcu.cz +420 38903 2706 126
Odborný asistent s akad. tit.        
  Bergami Roberto, Dr. rbergami@ef.jcu.cz +420 38903 2846 125
  Janeček Petr, Ing., Ph.D. janecp00@ef.jcu.cz +420 38903 2491 102
  Jirovský Martin, Ing. arch., Ph.D., MBA. mjirovsky@ef.jcu.cz +420 38903 725032534 125
  Martíšková Petra, Ing., Ph.D. martiskova@ef.jcu.cz +420 38903 2704 101
  Tichá Lucie, Ing., Ph.D. ticha@ef.jcu.cz +420 38903 2689 105
  Švarcová Marie, Ing., Ph.D. svarcova@ef.jcu.cz +420 38903 2842 122
Lektor        
  Šalamoun Jan, Ing. salamj00@ef.jcu.cz +420 38903 2452 103
Vědecký pracovník        
  Švec Roman, Ing., Ph.D. rsvec@ef.jcu.cz +420 38903 2449 104
Doktorand        
  PharmDr. Jaroslav Písek pisekj00@ef.jcu.cz 126
  Vališová Martina, Ing. 122
  Vysušilová Petra, Bc., MSc. 104
Dohoda o provedení práce        
  Hrabáková Kamila, Ing.