Zápočet ze vstupního testu AJ (VTEFA)

Studentům, kteří uspěli ve vstupním jazykovém testu z anglického jazyka (VTEFA), bude udělen zápočet do indexu:

  • na hodinách AJ1 (těm, co budou chodit každý týden do výuky)
  • na konzultacích KAJ1 (studentům kombinovaného studia)
  • v konzultačních hodinách Mgr. Špatenkové a Dr. Šulisty (těm, co do hodin chodit nebudou)

 

Všichni studenti prezenčního studia MUSÍ mít zapsaný zápočet v indexu nejpozději do 23.10.2015!