Upozornění na změny v organizaci zápočtů a zkoušek povinných a povinně volitelných předmětů vyučovaných KJE EF

  • Jsou nastaveny prerekvizity pro plnění povinných předmětů VTEFA, AJ1/KAJ1/CAJ1, AJ2/KAJ2/CAJ2, AJP/KAJP/AJPR. Z toho důvodu není možný souzápis zápočtů uvedených předmětů najednou v jednom semestru. Nesplnění předmětů podle daného harmonogramu znamená prodloužení studia.

 

  • Termíny zápočtového testu z anglického jazyka formou „Placement testu“ organizují pouze ve zkouškovém období každého semestru pro studenty, kteří mají předmět AJ2/KAJ2/CAJ2 vložený do Stagu. Zkušebně mohou studenti vykonávat PT on-line po zakoupení přístupového hesla přes Britské centrum JU.

 

  • Studentům Ekonomické fakulty JU bude uznán doklad o splnění Placement testu na úrovni nejméně B1 pouze, pokud bude test složený v termínech vypsaných Katedrou jazyků EF ve Stagu.

 

  • Zápočty předmětů VTEFA, AJ1/KAJ1/CAJ1, AJ2/KAJ2/CAJ2 budou uznány na základě certifikátu z vykonané zkoušky na minimální úrovni B1, který musí být předložen před zahájením studia na EF. Uvedené předměty musejí být zapsané ve Stagu podle harmonogramu KJE.

 

  • Na certifikáty o zkoušce vykonané v průběhu studia na EF již nebude brán zřetel.

 

  • Je rozšířena nabídka povinně volitelných jazyků pro obor Obchodní podnikání o španělský a francouzský jazyk. Programy předmětů RJ1/KRJ1/CRJ1, RJ2/KRJ2/CRJ2 byly upraveny a nabídka německého jazyka byla rozšířena o výběrové předměty nižší úrovně (NJA11, NJA12). Přehled všech kurzů povinně volitelných jazyků, jejich programy a úrovně – webových stránky Katedry jazyků.

 

  • Studentům, kteří mají zájem o studium předmětu NJ1, RJ1, FJ1, SJ1, se doporučuje podstoupit Vstupní test z daného jazyka VTEF na úrovni cca A1+. Ukázkové vstupní testy jsou na webových stránkách KJE. Testování probíhá v přípravném týdnu pro zimní semestr nebo před zahájením letního semestru. Termíny testů se vypisují ve Stagu. Na základě výsledků VTEF doporučí vyučující zvolit vhodnou úroveň jazykového kurzu.