Upozornění na změny v organizaci zápočtů a zkoušek povinných a povinně volitelných předmětů vyučovaných KJE EF

  • Od akademického roku 2016/17 je rozšířena nabídka povinně volitelných jazyků pro obor Obchodní podnikání o španělský a francouzský jazyk. Programy předmětů RJ1/KRJ1, RJ2/KRJ2 byly upraveny a nabídka německého jazyka byla rozšířena o výběrové předměty nižší úrovně (NJA11, NJA12). Přehled všech kurzů povinně volitelných jazyků, jejich programy a úrovně – web. stránky Katedry jazyků - ZDE

 

  • Od ak. roku 2016/2017 musí studenti, kteří mají zájem o studium předmětu NJ1/KNJ1, RJ1/KRJ1, FJ1/KFJ1, SJ1/KSJ1, podstoupit Vstupní test z daného jazyka na úrovni cca A1+. Vstupní testy nejsou předmětem, mají pouze informativní charakter. Ukázkové vstupní testy jsou na web. stránkách KJE - ZDE. Testování proběhne pro LS 2016/17 9.2.2017.

 

  • Od ak. roku 2016/17 budou termíny zápočtového testu z anglického jazyka formou „Placement testu“ organizovány pouze ve zkouškovém období každého semestru pro studenty, kteří si zapíší předmět AJ2 do Stagu. Zkušebně mohou studenti vykonávat PT on-line po zakoupení přístupového hesla přes Britské centrum JU.

 

  • Studentům Ekonomické fakulty JU bude uznán doklad o splnění Placement testu na úrovni nejméně B1 pouze pokud bude test složený v termínech vypsaných Katedrou jazyků EF.

 

  • Zápočty předmětů VTEFA, AJ1, AJ2 budou i nadále uznány na základě certifikátu z vykonané zkoušky minimálně na úrovni B1 v termínech vypsaných ve Stagu.