UPOZORNĚNÍ k zahájení ZS 2017/18

1) Dozápis AJP pro studenty 3. ročníku s certifikátem B1:

Studenti, kteří získali do zahájení semestru certifikát o úrovni B1, se dostaví 3.10. od 9.00 do kanceláře vedoucí katedry s kopií certifikátu (pokud ji už neodevzdali). Na základě certifikátu jim budou potvrzeny žádosti o vložení chybějících předmětů do Stagu. Žádosti dále potvrdí paní proděkanka Klufová a předá na studijní oddělení. poté budou vedoucí KJE zapsány zápočty do Stagu a vložen předmět AJP.

 

2) Studentům 3., případně 4. ročníku bez splněných prerekvizit pro zápis AJP umožní KJE zápočtový test AJ2 (Placement test) dne 11.10. . Vzhledem k tomu, že nejde o regulérní termín, je hrazený všemi účastníky a všichni zájemci se od 25.9. mohou nahlásit v sekretariátu KJE. V případě úspěšného splnění bude postup stejný, jako u studentů v bodě 1).  Další regulérní termín zápočtu AJ2 bude až na konci zimního semestru 2017/18.

 

3) Termíny VTEFA pro studenty 2. a vyšších ročníků PS i KS probíhají od 25.9. a jsou vypsány ve Stagu. Pokud studenti nemají předmět zapsaný ve Stagu, musí požádat studijní oddělení do 20.9. 2017.