Dialog Beruf 2

Zkratka předmětu KJE/KDB2
Název předmětu Dialog Beruf 2
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KJE/KDB2
Název Dialog Beruf 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/DB1, KJE/KDB1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozvoj řečových dovedností a jazykových prostředků pro každodenní komunikaci na pracovišti.
Důraz je kladen na komunikativní způsob výuky při použití moderní, na praxi orientované učebnice a autentických poslechových textů. Běžný den na pracovišti. Spolupráce s kolegy. Vybavení kanceláře. Pocity a nálady. Chybná dodávka materiálu. Fax. Plánování termínů a činností. Domluvení schůzky. Plánování schůzky. Přesunutí schůzky. Zrušení schůzky. Umí řešit chybnou dodávku materiálu. Zná zásady psaní faxové zprávy. Umí nahrát zprávu na záznamník.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným zvládnutím závěrečného jazykového testu.

Obsah

Cvičení:
1. Büroalltag (Gramatika: wo - wohin, Wechselpräpositionen)
2. Verständigung, Zusammenarbeit (Gramatika: reflexive Verben)
3. Büroausstattung, Schreibtisch (Gramatika: Fragewörter: worüber, worauf, wozu, wofür)
4. Gefühl, Stimmung, Laune (Gramatika: reflexive Verben: sich verrechnen, sich versprechen, ...)
5. Lieferung mit kleinen Zwischenfällen (Gramatika: Konjunktiv II)
6. Telefax (Gramatika: Nebensatz mit wenn)
7. Immobilienangebote: Geschäftsräume (Gramatika: Passiv)
8. Termine und Tätigkeiten (Gramatika: Komparativ)
9. Anrufbeantworter (Gramatika: Superlativ)
10. Terminvereinbarung (Gramatika: Vergleich mit wie und als)
11. Terminplanung (Gramatika: Adjektivendungen)
12. Terminschwierigkeiten (Gramatika: Uhrzeit)
13. Planung der neuen Geschäftsräume (Gramatika: Zeitangaben)
14. Test

Vyučovací metody:
1. Konzultace 1: Studenti jsou seznámeni s metodikou práce s učebnicí a poslechových textů jednotlivých částí.
2. Konzultace 2: Zkušební test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

KDB1

Získané způsobilosti

Student je veden k plynulé každodenní komunikaci na pracovišti v rámci jazykové úrovně A2.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Markéta Flajšhansová
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová
Literatura
  • BECKER, N. - BRAUNERT, Jörg - EISFELD, K.-Heinz. Dialog Beruf 1. Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe. Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 978-3-19-011590-7.
  • BECKER, Norbert - BRAUNERT, Jörg - EISFELD, K.-Heinz. Dialog Beruf 1. Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe. Kursbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 3-19-001590-2.
  • MICHŇOVÁ, Iva. Deutsch im Beruf 1. Praha: Grada Publishing, a.s, 2008. ISBN 978-80-247-2408-9.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF