Postup při zápisu jazykových předmětů

Postup při zápisu jazykových předmětů

 

1. Studenti 1. ročníků si při zápisu předmětů do zimního semestru nezapisují do STAGu žádné jazykové předměty.

2. Zápis jazykových předmětů povinných nebo povinně volitelných do STAGu bude umožněn na základě úspěšného splnění vstupního testu (minimálně 60%).

3. Vstupní testy absolvují studenti v průběhu přípravného týdne podle daného harmonogramu - s kurzem matematiky, bez kurzu matematiky.

4. Požadované znalosti ke vstupním testům je možné si ověřit na ukázkových testech uvedených na webových stránkách Katedry jazyků.

5. V případě nízké úspěšnosti v ukázkových vstupních testech je možné si účast na vstupním testu odložit do následujícího letního semestru a znalosti si doplnit ve volitelných kurzech nabízených KJE.

6. Studentům, kteří již získali doklad ze zkoušky o jazykových znalostech na minimální úrovni B1, bude na základě předložení tohoto dokladu před vstupním testem v průběhu přípravného týdne (nejpozději do konce 1. týdne zimního semestru) požadovaný předmět do STAGu vložen Katedrou jazyků.

7. Jakékoliv dotazy či nejasnosti bude možné konzultovat s pracovníky Katedry jazyků během přípravného týdne a prvního týdne zimního semestru. Podrobné informace k výuce jazyků na EF jsou na webové stránce Katedry jazyků EF.