Pokyny pro zápis jazykových předmětů na LS 2016/17 (na KJE EF)

Pokyny pro zápis jazykových předmětů na LS 2016/17 (na KJE EF):

Vstupní testy povinných a povinně volitelných předmětů pro LS se píší 9.2.2017, rozpis je ve STAGu.

AJ – studenti, kteří  VTEFA nesplní nebo si ho vůbec nezapíší, si mohou zapsat k doplnění znalostí výběrové kurzy AJA21, AJA22. Účast v kurzu AJA22 není podmíněna splněním kurzu AJA21.

Studenti, kteří splnili VTEFA na 60% a více procent, si zapíší předmět AJ1/KAJ1 podle rozpisu rozvrhových akcí KJE. (S výsledkem 80-100% se zapíší do hodiny v pondělí (18.00 – 20.00), do které nebudou docházet, ale zapíší se do systému Moodle a budou plnit zadané úlohy).

Předmět AJ2/KAJ2 je na konci semestru ukončen zápočtem formou „Placement testu“. Účast na zápočtovém testu je podmíněna plněním požadavků na zápočet podle sylabu předmětu. Studenti, kteří splnili na začátku ak. roku 2016/17 VTEFA na 80-100% nemusí i nadále kurzy AJ2 navštěvovat, musí se však zapsat do systému Moodle a plnit zadané úlohy. Zapíší se do kurzů v úterý (18.00 – 20.00).

Pro přípravu na zkoušku AJP v následujícím zimním semestru doporučujeme předměty ENP, ACS, BECP1, BECP2, ETT1, ECB2, PETB1. Počet těchto kurzů může být v případě většího zájmu navýšen. Předmět AJP nemá podporu výuky.

NJ - výuka německého jazyka je rozšířena o výběrové (C ) kurzy nižší úrovně NJA11,NJA12, NJA21, NJA22 pro všechny obory.

RJ,FJ,SJ - k doplnění znalostí jsou nabízeny (C) kurzy RJA11/RJA12, FJA12, SJA12 pro všechny obory.

Přehled všech jazykových předmětů nabízených v LS akademického roku 2016/17 a jejich rozvrh je na webových stránkách KJE (Rozvrh LS 16/17).

 

MENU