Flajšhansová Markéta, Mgr.

Odborné zaměření:

 • německý jazyk
 • český jazyk pro cizince

 

Vzdělání:

 • 1983 – 1988 - Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, učitelství všeobecně vzdělávácích předmětů, obor český jazyk a literatura – německý jazyk

 

Odborné působení:

 • od r. 2012 - Fakulta rybářství a ochrany vod a Katedra jazyků EF
 • 2004 – 2012 - Jazykové centrum JU
 • 1994 – 2004 - Gymnázium Vodňany
 • 1990 - 1994 - ZŠ a Gymnázium Vodňany
 • 1989 – 1990 - SRŠ Vodňany
 • 1989 – 1990 - SRŠ Vodňany
 • 1988 – 1889 SZTŠ Mladá Boleslav

 

Další profesní činnost:

 • 2019 - Gebharts, Rakousko: vedení workshopu Einleitung zum Sprachkurs Tschechisch für Ausländer, BAW/ Verein für Fisch- und Gewässerökologie - Ökoverein, Schrems

 • 2019 - účast na 64. a 65. setkání AUČCJ na ÚJOP UK Praha 6
 • 2016 - vedení metodického workshopu Gramatika efektivně pro AUČCJ na ÚJOP UK Praha 6
 • 2010 - 2011 - organizování zkoušek k certifikátu ECL - Institut pro interkulturní komunikaci v Berlíně čeština pro cizince
 • 2005 - 2011 - člen organizačního výboru Mezinárodní konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích - německá sekce
 • 2006 - Intensivkurs Tschechisch für Ausländer, Unterweißenbach / Rakousko
 • 2005 - 2006 - lektorka seminářů odborného jazyka a metodiky v oblasti zemědělství pro učitele Střední zemědělské a veterinární školy v Českých Budějovicích organizovaných Goethe-Zentrem v Českých Budějovicích
 • překlady článků a smluv

 

Publikační činnost:

Hofmannová, J. – Kalousová, J. – Flajšhansová, M. (30%) (2008): Präsentationen von Fachthemen in den Fremdsprachen an Hochschulen und Universitäten. In: Schaurein. Praxisorientierte Zeitschrift der slowenischen Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen. 20/2008, s. 12 – 14, ISSN: 1318-3605

Flajšhansová, M. (40%)– Kalousová, J.Hofmannová, J. (2008/2009): Jsou vstupní jazykové znalosti studentů na VŠ dostatečné pro studium odborného či profesního jazyka? In: Cizí jazyky, roč. 52, 2008/2009, číslo 1, Plzeň, s. 24 – 26, ISSN: 1210-0811

Flajšhansová, M. (2008) :K výuce odborného jazyka, Sgunschrift, 2/2008, str. 16, ISSN: 1802-3282

Flajšhansová, M. (2008): Arbeitsblatt zur Fachsprache in der Landwirtschaft, Sgunschrift, 2/2008, str. 17 – 20, ISSN: 1802-3282

Flajšhansová, M. (40%) – Kalousová, J. – Hofmannová, J. (2008): Na mezinárodní konferenci studentských prezentací na JU v Českých Budějovicích zazněla čeština poprvé jako cizí jazyk. In: Lingua viva 6, České Budějovice 2008, s. 95, ISSN: 1801-1489

Flajšhansová, M. (40%) – Kalousová, J. – Hofmannová, J. (2008): Jazykové znalosti nových studentů nejsou dostačující. In: Jihočeská univerzita. Čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 1/2008, České Budějovice 2008, s. 46 – 47, ISSN: 1214-7869

Flajšhansová, M. (2008): Konference prezentací odborných témat v cizích jazycích. In: Jihočeská univerzita. Čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 4/2008, České Budějovice 2008, s. 11, ISSN: 1214-7869

Kalousová, J. – Flajšhansová, M. (40%) (2010): Arbeit mit fachbezogenen Texten im Fremdsprachenunterricht. In: Schaurein. Praxisorientierte Zeitschrift der slowenischen Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen. 22/1, 2010, s. 72 – 75, ISSN: 1318-3605

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CB Czech - Tool for Culture KJE Ano Ano
CTC Czech - Tool of Culture KJE Ano Ano
DB1 Dialog Beruf 1 KJE Ano Ano
KDB1 Dialog Beruf 1 KJE Ano Ano
DB2 Dialog Beruf 2 KJE Ano Ano
KDB2 Dialog Beruf 2 KJE Ano Ano
DEP Erfolgreich Presentieren KJE Ano Ano
KDEP Erfolgreich Presentieren KJE Ano
FW1 Fachsprache Wirtschaft 1 KJE Ano Ano
KFW1 Fachsprache Wirtschaft 1 KJE Ano Ano
FW2 Fachsprache Wirtschaft 2 KJE Ano Ano
KFW2 Fachsprache Wirtschaft 2 KJE Ano Ano
GR German KJE Ano Ano
HD Handelskorrespondenz Deutsch KJE Ano
KHD Handelskorrespondenz Deutsch KJE Ano
KNJ1 Německý jazyk 1 KJE Ano Ano Ano
NJ1 Německý jazyk 1 KJE Ano Ano
NJB1K Německý jazyk 1 MVIS Ano Ano Ano
KNJ2 Německý jazyk 2 KJE Ano Ano Ano
NJ2 Německý jazyk 2 KJE Ano Ano
NJB2K Německý jazyk 2 MVIS Ano Ano
NJB3K Německý jazyk 3 MVIS Ano Ano
NJA11 Německý jazyk A1 - 1 KJE Ano
NJA12 Německý jazyk A1 - 2 KJE
NJA21 Německý jazyk A2 - 1 KJE Ano Ano
NJA22 Německý jazyk A2 - 2 KJE Ano Ano
KNEM1 Německý jazyk EM1 KJE Ano Ano
NEM1 Německý jazyk EM1 KJE Ano
NEM2 Německý jazyk EM2 KJE Ano
KNEM3 Německý jazyk EM3 KJE Ano
NEM3 Německý jazyk EM3 KJE Ano Ano
NJZD Německý jazyk NJZD KJE Ano Ano
KNZ3 Německý jazyk Z3 KJE Ano
KNZE2 Německý jazyk ZEM2 KJE Ano
KNZE3 Německý jazyk ZEM3 KJE Ano Ano
VTEF Vstupní jazykový test z NJ, RJ, SJ, FJ KJE Ano
ZD ÖS Zertifikat Deutsch KJE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Špatenková Dana
Hošková Alena
Šulista Marek
Flajšhansová Markéta
...
Role produktivních dovedností ve výuce cizích jazyků a objektivita hodnocení těchto dovedností
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 1 z 1