Krejčí Petra, Mgr.

Odborné zaměření:

 • francouzský jazyk
 • odborné překlady a korekce textů pro potřeby Ekonomické fakulty a ostatních fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Vzdělání:

 • 2013 - mezinárodní zkouška DALF (úroveň C2)
 • 1993 - 1998 - Pedagogická Fakulta, Jihočeská univerzita, učitelství pro střední školy, český jazyk a francouzský jazyk


Odborné působení:

 • 2012 - 2014 - lektorka češtiny pro cizince a francouzského jazyka v jazykových školách: Aslan, Sophia, The Cambridge Centre, AKAI KIKU, vyučující na EF JU
 • 2011 - 2012 - učitelka - Česko-anglické gymnázium, s.r.o. České Budějovice
 • 2007 - 2008 - učitelka - Česko-anglické gymnázium, s.r.o. České Budějovice
 • 2006 - Vysoká škola evropských a regionálních studií
 • 2002 - 2005 - lektorka - jazyková škola Skřivánek, České Budějovice
 • 2002 - lektorka - jazyková škola Educo, České Budějovice
 • 2000 - 2001 - učitelka - Střední zemědělská škola, Karlovy Vary, Gymnázium Karlovy Vary, Centrum jazyků Karlovy Vary
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
FJOS Francouzský jazyk - odborný seminář KJE Ano Ano
FJ1 Francouzský jazyk 1 KJE Ano Ano
KFJ1 Francouzský jazyk 1 KJE Ano Ano
FJ2 Francouzský jazyk 2 KJE Ano Ano
KFJ2 Francouzský jazyk 2 KJE Ano Ano
FJ3 Francouzský jazyk 3 KJE Ano Ano
FJ4 Francouzský jazyk 4 KJE Ano Ano
FJA11 Francouzský jazyk A1 - 1 KJE Ano Ano
FJA12 Francouzský jazyk A1 - 2 KJE Ano Ano
KFZ3 Francouzský jazyk Z3 KJE Ano
FZEM1 Francouzský jazyk ZEM1 KJE Ano Ano
FZEM2 Francouzský jazyk ZEM2 KJE Ano Ano
KFZE2 Francouzský jazyk ZEM2 KJE Ano
FZEM3 Francouzský jazyk ZEM3 KJE Ano
FR French KJE Ano Ano
VTEF Vstupní jazykový test z NJ, RJ, SJ, FJ KJE Ano
SPE3 Španělský jazyk E3 KJE Ano