Informace pro studenty AJ2/KAJ2 - LS 2017/18

Studenti, kteří splnili zápočtový test AJ1/KAJ1 na 85 - 100%, nemají povinnou docházku do tohoto kurzu. Mohou se zapsat do fiktivní rozvrhové akce Dr. Šulisty v pondělí od 19.15 na A226. Povinností je zapsat se do systému Moodle a plnit zadané úlohy podle harmonogramu.

Studenti, kteří mají certifikát, se zapíší do fiktivní rozvrhové akce Mgr. Špatenkové ve středu od 17.30. Na základě certifikátu mají již zápočet za AJ2/KAJ2 splněný a do Stagu jim bude zapsán na konci LS 2018.

Studenti obou uvedených skupin si mohou podle svých úrovní zapsat jiné volitelné kurzy k udržení kontaktu s angličtinou a získat kredity navíc. Doporučujeme: konverzace PETB1, ECB2, certifikátové úrovně FCEB2 a CAEC1, obchodní aj BECP1, BECP2 a jiné. Rozvrh všech nabízených kurzů v LS najdete také na web stránkách KJE.