Info ohledně zápisů jazyků studentů prvních ročníků

Info ohledně zápisů jazyků studentů prvních ročníků:

 • studenti si nebudou u zápisu zapisovat jazyky
 • pouze studenti s jazykovým certifikátem (oficiálním, ne pouze ze školy) na jazykové úrovni alespoň B1 si zapíší hned u zápisu
  • v případě anglického jazyka: VTEFA, AJ1/KAJ1 a AJ2/KAJ2
  • v případě německého jazyka: NJ1/KNJ1 a NJ2/KNJ2
  • v případě ruského jazyka: RNJ1/KRJ1 a RJ2/KRJ2
 • těmto studentům se v zápočtovém týdnu po předložení certifikátů zapíší z těchto předmětů zápočty do STAGu a indexu
 • studentům, kteří podstoupí v přípravném týdnu vstupní test z AJ (VTEFA), se tento předmět automaticky zapíše ve STAGu na ZS 2016/2017
 • vstupní testy z NJ a RJ se do STAGu jako předmět nezapisují
 • v sobotu 1.10. od 8.00 – do neděle 2.10.2016 23.59, kdy bude otevřen STAG pro zápis do jazykových výukových akcí, se studentům, 
  • kteří uspějí ve vstupních testech na velmi dobré úrovni doporučí si zapsat dané jazyky 1 a 2 tak, aby se mohli pokusit rovnou splnit zápočet z jazyka 2
  • kteří uspějí ve vstupních testech na dostatečné úrovni, se doporučí zapsat si dané jazyky 1
  • kteří neuspějí ve vstupních testech, se doporučí si nic ve STAGu nezapisovat (pouze se jim nabídne výuka AJA11 v rámci CCV), a zopakují vstupní testy v opravných termínech, vypsaných KJE v průběhu ZS 16/17
 • Výuku jazyků si studenti vyberou podle rozvrhu jazykových předmětů ZDE
 • Ukázkové jazykové vstupní testy ZDE