Členové katedry

Funkce Jméno E-mail Telefon Místnost
Vedoucí katedry        
  Šulista Marek, PhDr., Ph.D. sulista@ef.jcu.cz +420 38903 2546,2466 226
Tajemník katedry        
  Hošková Alena, Ing. hoskova@ef.jcu.cz +420 38903 2525 111
Technik        
  Kosmatová Věra, DiS. kosmato@ef.jcu.cz +420 38903 2457 112
Odborný asistent s akad. tit.        
  Šulista Marek, PhDr., Ph.D. sulista@ef.jcu.cz +420 38903 2546,2466 226
Lektor        
  Flajšhansová Markéta, Mgr. mflajs@ef.jcu.cz +420 38903 2444 112
  Hošková Alena, Ing. hoskova@ef.jcu.cz +420 38903 2525 111
  Kadlec Vladimír, Mgr. vkadlec@ef.jcu.cz +420 38903 2517 110
  Procházková Michaela, Mgr. mprochazkova@ef.jcu.cz +420 38903 2444 112
  Schaefer Justin Calvin, BSc. jschaefer@ef.jcu.cz +420 38903 2517 110
  Čermáková Alena, Mgr. alenac@ef.jcu.cz +420 38903 2525 111
Dohoda o provedení práce        
  Escobar Castillo Jesus Javier, Mgr. cescobar@ef.jcu.cz +420 38903 2525 111
  Krejčí Petra, Mgr. pkrejci03@ef.jcu.cz +420 38903 2525 111