ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

Musí studenti podstoupit Vstupní jazykové testy (VTEFA, VTEF) hned v 1. ročníku?

 • Nemusí. Se vstupními jazykovými testy VTEFA mohou začít později během studia, kdy na základě ukázkových testů dostupných na stránkách Katedry jazyků dosáhnou dostatečné úrovně. Nicméně je vhodné podstoupit test nejpozději před zahájením zimního semestru 2. ročníku z důvodu splnění všech navazujících povinných (příp. povinně volitelných) jazykových předmětů. Jinak je nutné prodlužovat standardní délku studia.  
 • Studentům, kteří mají zájem o studium předmětu NJ1, RJ1, FJ1, SJ1 se doporučuje podstoupit Vstupní test z daného jazyka VTEF na úrovni cca A1+ (není předmětem, pouze na základě výsledků VTEF doporučí vyučující zvolit vhodnou úroveň jazykového kurzu).

Musí mít studenti splněný předmět Anglický jazyk 2 (AJ2/KAJ2/CAJ2) do konce 2. ročníku?

 • Nemusí. Je to pouze doporučení, aby si nemuseli prodlužovat standardní délku studia.

Co je to Placement test?

 • Placement test je test, který je finálním zápočtovým testem u předmětu AJ2/KAJ2/CAJ2. Tento test, připravený společností Oxford University Press, se odehrává na počítači a studenti v něm musí dosáhnout minimálně jazykové úrovně B1. Studenti mohou podstoupit v rámci předmětu AJ2/KAJ2/CAJ2 test pouze dvakrát. První pokus je zdarma, druhý je zpoplatněný částkou 250 Kč.

Je možné si zkusit Placement test nanečisto?

 • Ano, studenti mohou navštívit Britské centrum JU v Krajinské ulici, kde si za poplatek koupí přístupové heslo a test si pak mohou zkusit doma nanečisto.

Bude mi Placement test uznán, když v něm doma nebo v Britském centru uspěji?  

 • Nebude. Studentům bude uznán pouze Placement test, který organizuje EF pod dohledem pedagogů z Katedry jazyků v rámci předmětu AJ2/KAJ2/CAJ2.

Musí studenti chodit na povinné nebo povinně volitelné jazykové předměty, pokud již získali jazykový certifikát?

 • Nemusí. Pokud studenti již získali jazykový certifikát (z mezinárodní zkoušky a nebo zkoušky organizované jazykovými školami s právem státní zkoušky) dokládající znalost daného jazyka na minimální jazykové úrovni B1,  bude jim plnění povinných nebo povinně volitelných předmětů zjednodušeno (např. u angličtiny VTEFA, AJ1/KAJ1/CAJ1 a AJ2/KAJ2/CAJ2, u němčiny NJ1/KNJ1/CNJ1 a NJ2/KNJ2/CNJ2). Studenti  ale musí předložit daný certifikát před zahájením studia nebo nejpozději během prvního týdne zimního semestru v 1. ročníku a musí si dané předměty postupně zapisovat ve STAGu. Na certifikáty předložené studenty po prvním týdnu zimního semestru již nebude brán zřetel.  

Musí studenti chodit na hodiny, když mají jazykový certifikát?   

 • Nemusí. Je nutné si vložit požadované předměty do Stagu postupně kvůli podmíněnosti. Docházka do hodin je dobrovolná a na konci semestru je udělen zápočet. 

 Bude studentům uznán jazykový certifikát, který předloží během studia?

 • Dle Opatření děkana EF č. 140/2018 bude na jazykový certifikát brán zřetel pouze tehdy, když student 1. ročníku předloží certifikát před zahájením studia nebo nejpozději do konce prvního týdne zimního semestru. Na později předložené certifikáty již nebude brán zřetel.

Je možné si zapsat povinný předmět Anglický jazyk prezentace (AJP/KAJP/AJPR) už v 1. nebo 2. ročníku?

 • Není. Tento předmět si studenti zapisují až na zimní semestr ve 3. ročníku, kdy mají již zadanou bakalářskou práci. 

Povinný předmět Anglický jazyk prezentace (AJP/KAJP/AJPR) si lze zapsat jen v zimním semestru?

 • Ano, tento předmět je možné absolvovat výhradně v zimním semestru.