Katedra jazyků

Hlavní náplní práce Katedry jazyků EF je zajištění veškeré jazykové výuky pro studenty všech oborů a ročníků Ekonomické fakulty. Výuka je nabízena pro jazyky anglický, německý, ruský, francouzský, italský a španělský. Katedra poskytuje další služby (překlady, korektury textů, přípravy programů v cizích jazycích, ...) podle potřeb EF. Katedra nemá vlastní vědecký program.

Veškerá výuka je poskytována na mírně nebo středně pokročilé úrovni, tak aby studenti mohli navázat na základy ze středních škol. Program jazykových kurzů odpovídá mezinárodním úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a studenti získávají po absolvování kurzů doklady o své jazykové způsobilosti. Doklady mohou využít pro studium na partnerských univerzitách v průběhu studia na EF nebo později při ucházení o zaměstnání u firem.

Před zahájením studia jazyků si mohou studenti otestovat své znalosti pomocí ukázkových „vstupních testů“ uvedených pro každý jazyk. Kurzy pro začátečníky jsou případným zájemcům pro všechny poskytované jazyky nabízeny v rámci Centra celoživotního vzdělávání (CCV).

Katedra jazyků je členem České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách - CASAJC

 

 Casalc.jpg

 

Sídlo katedry je v budově A (děkanát EF), v prvním patře v kancelářích 110-112.

 

UPOZORNĚNÍ k zahájení ZS 2017/18:

1) Dozápis AJP pro studenty 3. ročníku s certifikátem B1:

Studenti, kteří získali do zahájení semestru certifikát o úrovni B1, se dostaví 3.10. od 9.00 do kanceláře vedoucí katedry s kopií certifikátu (pokud ji už neodevzdali). Na základě certifikátu jim budou potvrzeny žádosti o vložení chybějících předmětů do Stagu. Žádosti dále potvrdí paní proděkanka Klufová a předá na studijní oddělení. Poté budou vedoucí KJE zapsány zápočty do Stagu a vložen předmět AJP.

2) Studentům 3., případně 4. ročníku bez splněných prerekvizit pro zápis AJP umožní KJE zápočtový test AJ2 (Placement test) dne 11.10.2017 (od 15:00 na F5) . Vzhledem k tomu, že nejde o regulérní termín, je hrazený všemi účastníky a všichni zájemci se od 25.9. mohou nahlásit v sekretariátu KJE. V případě úspěšného splnění bude postup stejný, jako u studentů v bodě 1).  Další regulérní termín zápočtu AJ2 bude až na konci zimního semestru 2017/18.

3) Termíny VTEFA pro studenty 2. a vyšších ročníků PS i KS probíhají od 25.9. a jsou vypsány ve Stagu. Pokud studenti nemají předmět zapsaný ve Stagu, musí požádat studijní oddělení do 20.9. 2017.

 

Důležité odkazy:

MENU