Publikace

Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Šetek Jaroslav
Alfred Marshall - Spiritual father of microeconomic theory
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vlčková Miroslava
Zeman Petr
Alina Jiří
Analysis of the Financial Indicators in the Enterprises Affected by Industry 4.0
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šmejkal Antonín
Ekonomické náležitosti podnikatelského a NNO projektu (kapitola 8 úvod)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Vrchota Jaroslav
Volek Tomáš
Novotná Martina
Factors introducing Industry 4.0 to SMEs
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Volek Tomáš
...
Inovační management v MSP: Inovační impulsy a jejich využití
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Šetek Jaroslav
IRVING FISHER - a mathematician in the flow of economic thinking
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Zeman Radek
Labour Productivity and Competitiveness of SMEs in Food Industry
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Hlásková Gabriela
Volek Tomáš
Měření a řízení kurzového rizika u přeshraničních obchodních transakcí
2019 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Šetek Jaroslav
MICROECONOMIC AND MACROECONOMIC ASPECTS OF THE DIMENSION OF HEALTH LITERACY AS A DETERMINANT OF HUMAN CAPITAL
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Bromová Michaela
Microeconomic belongings of the circular and social economy in the region
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Pilotní verze aplikace E-start, Systém kurzové prevence
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Bednářová Dagmar
Kolářová Lucie
Kozák Pavel
...
Podpora podnikavosti - metodika kurzů rozvoje podnikavosti
2019 KNIHA Učební texty
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Bajer David
RETIREMENT AGE IN THE CONTEXT OF PUBLIC FINANCE IMPLICATIONS
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beran Václav
Dlask Petr
Faltová Leitmanová Ivana
RISK OF DESIGN AND DECISIONS
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beran Václav
Procházková Dana
Procházka Jan
ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Šimonová Michaela
Sharing economy and agricultural services
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
The Role of Sectoral Structure in the Regional Performance
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr
Andreji Jaroslav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Accumulation of selected metals pollution in aquatic ecosystems in the Smeda river (Czech republic)
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Amortization of human capital and retirement age
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Šetek Jaroslav
Poláčková Eliška
Connections of the Public Sector with the Health Literacy of the Population
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Novotná Martina
Šmejkal Antonín
...
Drivers and Barriers of Entrepreneurship of Students
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Economic aspects of cybercrime in the global dimension
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Efficiency of production factors in the EU
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Novotná Martina
Volek Tomáš
Foreign ownership in smes and industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Novotná Martina
Volek Tomáš
Foreign Ownership in SMEs and Industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Gary Stanley Becker, the spiritual father of imperial economic thought
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Kaňková Martina
Impact of R&D Expenditures on Labour Productivity Growth
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Labour Productivity and Technological Intensities of Small and Medium Enterprises in Manufacturing
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Betáková Janka
Havierniková Katarina
Jašková Dana
...
Potential for clustering in the agricultural sector assessment: the case of Slovakia
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Plachá Veronika
Privatization in theoretical concepts and the reality of economic policy on the example of the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Vrchota Jaroslav
Regional Disparities in Labour Productivity of Small and Medium-Sized Enterprises in Manufacturing
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beran Václav
Dlask Petr
Faltová Leitmanová Ivana
Rizika ekonomiky rozvoje území
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Rosa Luxemburg in the historical trend of economic thinking
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Petrách Filip
...
Standardní text z mikroekonomie pro bakalářský stupeň
2018 KNIHA Učebnice
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
The dimension of the theory of the value of human life in public sector economics
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Beran Václav
The Engel expenditure curve and consumer behaviour
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dlask Petr
Beran Václav
Faltová Leitmanová Ivana
A Mental Decision Risk Model: Theory and Evaluation
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vrbová Petra
Alina Jiří
Cempírek Václav
Consignment stock concept and its information resources in the Czech republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Economic Aspects of the Amortization of Human Capital in the Public Sector
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Šmejkal Antonín
Ekonomická volba a rozhodování za nejistoty se zaměřením na oblast nemovitých věcí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
...
Implementation of modern interactive graphical models into economics courses
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Joan Robinson in the Historical Trend of World Economic Thought
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Labour market in the context of Industry 4.0
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Measurement of territorial units competitiveness
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
National security in the context of the global economy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Normativní přístup k nakládání s odpady
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Krejčová Jana
Odměňování a konkurenceschopnost odvětví
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Vovsová Petra
Poverty and social exclusion in the kontext of extremism in the contemporary society
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Šetek Jaroslav
Práce pomáhajících profesí v dimenzi ekonomické teorie
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Kaňková Martina
Sectoral Variety in Innovations
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
The paradigm of the work of helping professions in the dimension of economic theory
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dlask Petr
Beran Václav
Faltová Leitmanová Ivana
A Mental Risk Model: an Example for Theory and Evaluation
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Faltová Leitmanová Ivana
Accounting Data of Enterprise Resources Planning Systems in Regional Assessment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra
Cempírek Václav
Alina Jiří
Buffer stock implementation in the regional context
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
...
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednář Jan
Faltová Leitmanová Ivana
Draft of the regional pension scheme functioning simulated in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
...
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Sedláková Soňa
Fáze životního cyklu podniků v potravinářství ve vztahu k finanční struktuře
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Human Capital in the Context of the Ecoomic Dimension of Crime in the Transformation of the Economy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Hálová Pavlína
Impacts of education on economic growth
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Labour productivity as a factor of sector competitiveness
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Labour Productivity Growth of SMEs in Food Industry and Financing Sources
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dlask Petr
Beran Václav
Long-Term Infrastructure Investment: A New Approach to the Economics of Location
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Vochozka Marek
Optimization of a Company´s Capital Structure: Global Problem of the Corporate Finance andits Possible Solutions
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra
Alina Jiří
Cempírek Václav
Process of consignment stock implementation
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Krátoška Jan
Regionální produktivita práce v kontextu s inovačními aktivitami podniků ve zpracovatelském průmyslu
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Selected Forms of Ownership on Real Estate and Reconstruction Financing
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
The Significance of Farm Size in the Evaluation of Labour Productivity in Agriculture
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrbová Petra
Alina Jiří
Cempírek Václav
Usage of EDI (electronic data interchange) in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
Use of complex methods when selecting new employees and detecting unsuitable workers as an employer
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Vliv silniční dopravy na cestovní ruch
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 75 z 75