Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Dopravní infrastruktura v souvislosti s udržitelným rozvojem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Faktory konvergence produktivity: prostorová analýza
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Faktory konvergence produktivity
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovace předmětu Mzdové soustavy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Mobilita výrobních faktorů na regionální úrovni
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Multimediálního podpora pro výuku kurzu Makroekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Municipální podniky – jejich význam pro region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba e-learningových podpor pro výuku Mikroekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely analýzy obalu dat v hodnocení efektivnosti produktivity podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém kurzové prevence
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Členové řešitelského týmu