Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Dopravní infrastruktura v souvislosti s udržitelným rozvojem
Řešitel
Spoluřešitelé
Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady
Řešitel
Spoluřešitelé
Faktory konvergence produktivity: prostorová analýza
Řešitel
Spoluřešitelé
Faktory konvergence produktivity
Řešitel
Spoluřešitelé
Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovace předmětu Mzdové soustavy
Řešitel
Spoluřešitelé
Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů
Řešitel
Spoluřešitelé
Multimediálního podpora pro výuku kurzu Makroekonomie
Řešitel
Spoluřešitelé
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba e-learningových podpor pro výuku Mikroekonomie
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely analýzy obalu dat v hodnocení efektivnosti produktivity podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém kurzové prevence
Řešitel
Spoluřešitelé
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Spoluřešitelé