Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Dopravní infrastruktura v souvislosti s udržitelným rozvojem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Faktory konvergence produktivity: prostorová analýza
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Faktory konvergence produktivity
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovace předmětu Mzdové soustavy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Multimediálního podpora pro výuku kurzu Makroekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba e-learningových podpor pro výuku Mikroekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely analýzy obalu dat v hodnocení efektivnosti produktivity podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém kurzové prevence
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Členové řešitelského týmu