Předměty

Zkratka Název ZS LS
OAGT Agritourism
YAGT Agritourism
AGT Agroturismus
KAGT Agroturistika
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
BP1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
BP2 Bakalářská práce 2
OEP1 Business Economics
DMERP Development and management of projects
UDEP1 Didaktika ekonomických předmětů I
UDEP2 Didaktika ekonomických předmětů II
DIP1 Diplomová práce 1
DP1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
DP2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
OHSS Economic and Social Statistics
DECOA Economics
EC Economics
YEEU Economy of the European Union
EA Ekonomická analýza
QEA Ekonomická analýza
EKO Ekonomie
DEKO Ekonomie
QEP1 Ekonomika podniku
EP1 Ekonomika podniku
CEP Ekonomika podniku
EP Ekonomika podniku
F2 Firma 2
CF2 Firma 2
HPSM Historický proud světového ekon. myšlení
CHPSM Historický proud světového ekon. myšlení
CHVZ Hodnocení veřejných zakázek
HVZ Hodnocení veřejných zakázek
KHSS Hospodářská a sociální statistika
HSS Hospodářská a sociální statistika
CHSS Hospodářská a sociální statistika
CHP Hospodářská politika
HP Hospodářská politika
KHP Hospodářská politika
IPVO Inovace ve venkovském prostoru
KIPVO Inovace ve venkovském prostoru
CIPVO Inovace ve venkovském prostoru
IRCOP Intercultural co-operation and projects
ICI Interregional Co-operation I
IRCO2 Interregional Co-operation II
CKUR Komparace ukazatelů regionů
KUR Komparace ukazatelů regionů
YMAE1 Macroeconomics I
YMAE2 Macroeconomics II
OMAE2 Macroeconomics II
MAEK Makroekonomie
MA1 Makroekonomie 1
MAF1 Makroekonomie 1
CMA1 Makroekonomie 1
MAEA Makroekonomie A
KMAE1 Makroekonomie I
MAE1 Makroekonomie I
KMAE2 Makroekonomie II
CMA2 Makroekonomie II
KMA2N Makroekonomie II
MAE2 Makroekonomie II
MAE2N Makroekonomie II
MHRS Management hotel. a restauračních služeb
KMHRS Management hotel. a restauračních služeb
CMMO Management měst a obcí
MMO Management měst a obcí
YMS Management of Services
KMS Management of Services
MS Management of Services 1
OMHRS Management of hotel and rest. services
OMANE Managerial Economics
MANEK Manažerská ekonomika
KMAEK Manažerská ekonomika
CMAEK Manažerská ekonomika
DT Master´s Diploma Thesis
YMIE1 Microeconomics I
OMIE2 Microeconomics II
YMIE2 Microeconomics II
MIE Mikroekonomie
MIEK Mikroekonomie
MI1 Mikroekonomie 1
CMI1 Mikroekonomie 1
MIF1 Mikroekonomie 1
CMIE1 Mikroekonomie I
KMIE1 Mikroekonomie I
MIE1 Mikroekonomie I
CMIE2 Mikroekonomie II
KMI2N Mikroekonomie II
KMIE2 Mikroekonomie II
MIE2N Mikroekonomie II
CMI2 Mikroekonomie II
MIE2 Mikroekonomie II
QMZDS Mzdové soustavy
MZDS Mzdové soustavy
CMZDS Mzdové soustavy
OPM Oceňování podniku a majetku
KOPM Oceňování podniku a majetku
COPM Oceňování podniku a majetku
CPOJ Pojišťovnictví
POJ Pojišťovnictví
KPOJ Pojišťovnictví
CPI Projektování investic
PRI Projektování investic
PI Projektování investic
KPI Projektování investic
RM Regional Management
RPP Regional Planning and Programming
REK Regionální ekonomika
KREK Regionální ekonomika
CREK1 Regionální ekonomika 1
REK1 Regionální ekonomika 1
REK2 Regionální ekonomika 2
KREK2 Regionální ekonomika 2
REMA Regionální management
REM Regionální management
KREM Regionální management
CRM1 Regionální management 1
RM1 Regionální management 1
REM1 Regionální management I
KREM1 Regionální management I
KREPR Regionální projektování
REPR Regionální projektování
RPD Regionální projektování
SZOEK SFE Economics
BZEVS SZZ Ekonomické nástroje ve veř. sektoru
BZE SZZ Ekonomie
BZEK SZZ Ekonomie
SZEK SZZ Ekonomie
BZHPE SZZ Ekonomie a hospodářská politika
SZEFP SZZ Ekonomika a finance podniku
BZEFP SZZ Ekonomika a finance podniku
BZEP2 SZZ Ekonomika podniku
SZMEK SZZ Manažerská ekonomika
BZPOE SZZ Podniková ekonomika
BZR SZZ Regionální ekonomika
SZREM SZZ Regionální management
SEARP Socio-economic aspects of projects
OMZDS Systems of Wages
TP Trh práce
KTP Trh práce
ZE Základy ekonomie
QZE Základy ekonomie
KRSB Řízení služeb
RSB Řízení služeb
RS Řízení služeb 1
CRS1 Řízení služeb 1
KRS Řízení služeb 1
QRSA Řízení služeb 1
RS1 Řízení služeb 1
RSA Řízení služeb 1
RSVS Řízení služeb ve veřejné správě
CRSVS Řízení služeb ve veřejné správě