Pojišťovnictví

Zkratka předmětu KEN/POJ
Název předmětu Pojišťovnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/POJ
Název Pojišťovnictví
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o fungování pojistného trhu v ČR. Analyzovat jednotlivé pojistné produkty a
způsoby jejich sjednávání.

Požadavky na studenta

Požadavkem k zápočtu je splnění zápočtového testu a prezentace pojistného produktu. Při zkoušce studenti prokáží znalost oboru odpověďmi na 2 otázky z problematiky předmětu.

ObsahTémata přednášek:
1. Úvod, základní terminologie;
2. Historie pojišťovnictví;
3. Pojistný vztah, principy pojištění, typy pojišťoven;
4. Neživotní pojištění;
5. Životní pojištění;
6. Pojistně-technické rezervy, pojistně-technické riziko, zajištění;
7. Komerční pojišťovny a jejich činnost;
8. Dohled v pojišťovnictví, právní předpisy, ukazatele pojistného trhu;
9. Finanční analýza komerčních pojišťoven, rating;
10. Penzijní systém a komparace spořících produktů na stáří;
11. Spořící produkty na stáří (dokončení tématu),
12. Zdravotní pojišťovny;
13. Globalizace v pojišťovnictví,
14. Marketing v pojišťovnictví;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Pojišťovnictví nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o fungování pojistného trhu v ČR. Analyzovat jednotlivé pojistné produkty a způsoby jejich sjednávání.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jiří Pešek
  • Přednášející: Ing. Jiří Pešek
  • Cvičící: Ing. Jiří Pešek
Literatura
  • DUCHÁČKOVÁ, E. (2009). Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha, Ekopress.
  • DUCHÁČKOVÁ, E., & DAŇHEL, J. (2010). Teorie pojistných trhů. Praha: Professional Publishing.
  • VÁVROVÁ, E. ;HOMOLOVÁ, P. (2009). Vybrané kapitolyz ekonomiky komerčních pojišťoven. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.
  • Cipra, T. (1995). Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha, Prospektrum.
  • DAŇHEL, J. (2006). Pojistná teorie. Praha, Professional Publishing.
  • STAVÁREK, D.; VODOVÁ, P. (2013). Úvěry, půjčky, pojistný trh. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obch. podnikatelská katedra v Karviné.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF