Historický proud světového ekon. myšlení

Zkratka předmětu KEN/CHPSM
Název předmětu Historický proud světového ekon. myšlení
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/CHPSM
Název Historický proud světového ekon. myšlení
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je přiblížit různé teoretické názory na vývoj ekonomického myšlení. Při výuce převažuje metoda analýzy a komparace. Při výkladu jsou uvedeny nejvýznamnější osobnosti ekonomických směrů, zachyceny nejdůležitější názory a popis ekonomických jevů, zdůvodnění a často také vyvrácení tezí v souvislosti s tím, jak se teoretické modely střetávaly s praxí. Aplikuje se interdisciplinární - mezioborový přístup; vztah ekonomie k humanitním a společenským vědám (filozofii, historii, religionistice, teologii, politologii, sociologii, právu), včetně úvah o aplikaci matematického přístupu. Výuka je rozdělena na čtyři části - proud ekonomického myšlení do vzniku klasické politické ekonomie (osamostatnění ekonomické vědy), vývoj mikroekonomické teorie, vývoj makroekonomické teorie a alternativní proud ekonomického myšlení.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF