Firma 2

Zkratka předmětu KEN/CF2
Název předmětu Firma 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/CF2
Název Firma 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je poskytnout studentům synergické propojení znalostí a dovedností při řešení praktických otázek fungování podnikatelských subjektů. Studenti rozvíjejí praktické zkušenosti spojené s podnikáním, s účetní evidencí podnikatelské činnosti, s marketingovou komunikací a s hodnocením výkonnosti založeného podniku (společnosti).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšně obhájená výroční zpráva a videoprezentace před komisí složenou z vyučujících a odborníků z praxe. Nejlepší týmy se svými podnikatelskými záměry se zúčastní soutěže Invest Day.

Obsah

Témata cvičení:
1. Seznámení studentů s náplní předmětu
2. Seznámení se strukturou výroční zprávy
3. Konzultace výroční zprávy
4. Vedení účetní evidence a sestavování účetních výkazů
5. Konzultace se studenty v týmech
6. Návod na zpracování videoprezentace (marketingová komunikace produktu)
7. Konzultace se studenty v týmech
8. Hodnocení výkonnosti podniku
9. Konzultace se studenty v týmech
10. Diskuze s odborníkem z praxe
11. Exkurze studentů do JAIP
12. Prezentace výroční zprávy
13. Představení videoprezentací zpracovaných v týmech
14. Závěrečné zhodnocení podnikatelských záměrů před zástupci firem a vedení fakulty

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Praktická výuka

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF