Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovace předmětu Podnikání a obchodování na internetu
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovace předmětu Projektování informačních systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Martingalové aproximace a U-statistiky
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely analýzy obalu dat v hodnocení efektivnosti produktivity podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Optimalizace transportních toků s ohledem na ekonomickou náročnost
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostorech
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostory funkcí s normou invariantní vůči přerovnání a jejich aplikace
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Testování a modelování rakoviny
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Testy dobré shody pomocí globálních obálek
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba multimediálních pomůcek v anglickém jazyce pro předmět Informatika I.
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba nového předmětu Statistické metody řízení kvality
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vliv webových srovnávačů cen na procesy v e‐commerce
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vybudování multimediální učebny na Ekonomické fakultě JU
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vybudování multimediální učebny na EF JU
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vytvoření multimediálních materiálů pro kurzy anglického jazyka English for Applied Sciences I, II a English for IT I, II
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Faktory konvergence produktivity: prostorová analýza
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Nové metody pro Funkcionální ANOVu a její aplikace v ekonomických disciplínách
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Podání projektu Visegrad - Podnikavost
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Stochastická geometrie - nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém kurzové prevence
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku
Řešitel
Členové řešitelského týmu