Financial Mathematics

Zkratka předmětu KMI/YFINM
Název předmětu Financial Mathematics
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/YFINM
Název Financial Mathematics
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/FINMA
Vyloučené předměty KMI/CFINM, KMI/FINM
Podmiňující KMI/AMATA, KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATEA, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/M1, KMI/M1A, KMI/YMATI, KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/M1, KMI/M1A, KMI/YMATI
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Daný kurz seznamuje studenty se základními pojmy, principy a početními operacemi finanční matematiky a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tématicky kurz pokrývá problematiku časové hodnoty peněz, jednoduchého a složeného úročení, modelů opakovaných plateb - spoření a důchodů, umořování dluhu, modely odpisů, dále pak problematiku dluhopisů, akcií a opcí. Druhotným cílem je rozvinout u studentů jazykové a komunikační kompetence v oblasti finanční angličtiny.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 15 bodů z 22 ze dvou zápočtových testů (každý test maximálně po 11 bodech) .

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost MS Excel při řešení 2 komplexnějších problémů finanční matematiky. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtových testů a zkoušky.

Obsah

1) Základní terminologie, procenta, průměry, posloupnosti.
2) Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení.
3) Složený a spojitý úrok, kombinace jednoduchého a složeného úročení.
4) Inflace, reálná a efektivní úroková míra.
5) Časová hodnota peněz, systém finančních toků.
6) Modely spoření.
7) Umořování dluhu, RPSN.
8) Komplexní modely spoření.
9) Odpisy majetku.
10) Modelování základních bankovních produktů v Excelu.
11) Portfolio, měření výkonnosti.
12) Měření rizika.
13) Náhodné úročení.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům finanční matematiky, jsou schopni porovnávat a analyzovat různé finanční a investiční produkty s využitím vhodného softwaru (např. MS Excel).

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ilona Berková, Mgr. Petr Chládek, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ilona Berková, Mgr. Petr Chládek, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • ŠULISTA, M. - NÝDL, V. - MOORE, G. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. EF JU České Budějovice, 2006.
  • ZIMA, P. - BROWN L., R. Schaum s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. New York : McGraw-Hill Companies, Inc., 1996.
  • http://www2.ef.jcu.cz/~sulista/pages/index.php?pagename=fpmat.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF