E-business

Zkratka předmětu KMI/YEBS
Název předmětu E-business
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/YEBS
Název E-business
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/EBS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Elektronické podnikání - pojetí a modely e-businessu, technologie (hardware, software, internet, HTML, XML, databáze atd.), podnikové a mezipodnikové informační systémy (EDI, CPFR, RFID, CRM apod.), bezpečnost a šifrování, reklama na internetu a její měření, elektronický podpis, elektronické obchodování (e-commerce) a platební systémy (e-payments). Formy e-businessu (B2B, B2C, B2E, B2A, C2C).Pozornost je věnována především e-commerce a m-commerce, tedy elektronickým a mobilním formám obchodu (internetové obchody, internetová tržiště, e-procurement) a změnám, které způsobují v oblastech chování spotřebitelů, marketingu, supply chain managementu, mezipodnikových kooperací (sítí) a retail managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Student musí splnit 1 týmovou a 1 individuální semestrální práci.

Požadavky ke zkoušce:
Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkouška má písemnou formu, je nutné dosáhnout alespoň 60 %.

Obsah

Prezenční studium:
Přednášky:
1. Formy e-businessu, základní pojmy
2. Historie e-businessu
3. Chování spotřebitelů na internetu, nové formy marketingu
4. Technologie a standardy (hardware, software, XML, databáze)
5. Podnikové a mezipodnikové informační systémy (ERP, datové sklady, CRM, EDI)
6. Internetové obchodování B2C
7. Internetové obchodování B2B, e-procurement, internetová tržiště
8. Internetové obchodování C2C, internetové aukce
9. Reklama na internetu a její měření
10. Bezpečnost a šifrování
11. m-Commerce
12. GPS

Cvičení:
1. Úvod, sestavení týmů
2. Případové studie - internetový obchod
3. Prezentace týmových prací - internetový obchod
4. Případové studie - CRM, EDI, RFID
5. Inovace v e-Businessu
6. Zkouškový test

Kombinované studium:
Konzultace:
1. Formy e-businessu, základní pojmy. Historie e-businessu
2. Chování spotřebitelů na internetu, nové formy marketingu. Technologie a standardy (hardware, software, XML, databáze). Podnikové a mezipodnikové informační systémy (ERP, datové sklady, CRM, EDI).
3. Internetové obchodování B2C, B2B a C2C. Reklama na internetu a její měření. Bezpečnost a šifrování. m-Commerce. GPS
4. Prezentace týmové práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti z oblasti informačních technologií v rozsahu úvodního kurzu informatiky.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům a principům e-businessu, jsou schopni řídit internetový obchod.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • ARUN, Jai Singh. Blockchain for business. Boston, MA: Addison-Wesley, 2019. ISBN 978-0135581353.
  • LAUDON, Kenneth C. a Carol Guercio TRAVER. E-commerce 2018: business, technology, society. Fourteenth Edition. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0134839516.
  • Ralf Peters. Internet-Ökonomie. Berlin, Heidelber: Spirnger, 2010. ISBN 978-3-642-10651-4.
  • PAPAZOGLOU, M., RIBBERS, P. e-Business: Organizational and Technical Foundations. USA, John Wiley & Sons, 2006.
  • D. Chaffey, F. Ellis-Chadwick. Digital Marketing. New York: Pearson, 2014. ISBN 978-1292077611.
  • Dave Chaffey. E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice. New York: Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0273752011.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF