Vstupní test z matematiky

Zkratka předmětu KMI/VTM
Název předmětu Vstupní test z matematiky
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/VTM
Název Vstupní test z matematiky
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin Cvičení 1 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět není vyučován, ale testují se znalosti z matematiky z středoškolských kapitol.

Požadavky na studenta

Složení písemné zkoušky na dostatečný počet bodů.

Obsah

Předmět není vyučován, ale testují se znalosti z matematiky ze středoškolských kapitol, zejména z témat:
1. Algebra a funkce.
2. Elementární pravděpodobnost.
3. Výpočty s procenty, úrok.
4. Geometrie.
5. Úvahové úlohy.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student musí ovládat středoškolskou matematiku.

Získané způsobilosti

Student je připraven na kurzy vysokoškolské matematiky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
Literatura
  • MIKULČÁK, J. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: Prometheus, 2007. ISBN 978-80-7196-345-5.
  • PETÁKOVÁ, J. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998.
  • ČERMÁK, P. aČERVINKOVÁ, P. Odmaturuj! z matematiky. Brno: Didaktis, 2007. ISBN 8073581027.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF