Technické prostředky a infrastruktura IS

Zkratka předmětu KMI/TPP
Název předmětu Technické prostředky a infrastruktura IS
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/TPP
Název Technické prostředky a infrastruktura IS
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět poskytuje základní znalosti o technických prostředcích informačního systému, jejich klasifikaci, charakteristikách a trendech jejich rozvoje. Naučí porovnávat a hodnotit technické prostředky a vybírat je na základě zadaných kritérií a vybaví studenty znalostmi z dané oblasti, potřebnými zejména pro projektování IS. V tomto kurzu se posluchači seznámí s nejnižšími fyzickými úrovněmi počítače.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Prezentace projektové práce, zápočtový test. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží komplexní znalost principů počítačů. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtového testu a zkoušky.

Obsah

Témata:
1 - úvod, základní terminologie,
2 - historie vzniku počítačů,
3 - reprezentace dat,
4 - architektura počítače,
5 - vstupní zařízení,
6 - výstupní zařízení,
7 - vnější paměťová zařízení,
8 - základní instrukce, popis a funkce procesorů,
9 - řadič a jeho funkce,
10 - mikroprogramování, procesory třídy RISC a post-RISC,
11 - typy pamětí, virtuální paměť a stránkování,
12 - propojovací systémy, typy a funkce sběrnice, sítě, arbitrace,
13 - DMA, multiprocesory a paralelní systémy,
14 - netradiční architektury.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti umí porovnávat a hodnotit technické prostředky a vybírat je na základě zadaných kritérií. Studenti jsou schopni projektování požadovaných informačních systémů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Dumas, J. D. Computer Architecture: Fundamentals and Principles of Computer Design. Boca Raton, FL (USA): CRC, 2017. ISBN 978-1-4987-7271-6.
  • https://knihy.nic.cz/files/edice/Porty__bajty_osmibity.pdf
  • DENNING, Peter J., Craig H. MARTELL a Vint CERT. Great principles of computing. Cambridge, MA (USA): MIT, 2015. ISBN 978-0-262-52712-5.
  • HORÁK, J. Hardware učebnice pro pokročilé. Computer Press, 2007.
  • MINASI, M. PC velký průvodce hardwarem. Grada, 2004.
  • CLEMENTS, A. Principles of Computer Hardware. Oxford University Press, USA, 2006.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF