E-Business and E-Commerce

Zkratka předmětu KMI/POIA
Název předmětu E-Business and E-Commerce
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/POIA
Název E-Business and E-Commerce
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/KPOIN, KMI/POI, KMI/POIN
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je, aby studenti si osvojili základní terminologii v nové oblasti elektronického obchodování, metodické postupy při projektování vybraných informačních a komunikačních systémů internetového obchodování a uměli vytvářet jednoduché ekonomicky vyvážené vybrané modely elektronického obchodu. Součástí je i problematika projektování elektronického obchodu a strategického řízení elektronického obchodu a bezpečnosti provozu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování několika drobných prací z oblasti podnikání a obchodování na internetu (modely aukcí, problematika důvěry v online systémech atd.)
Zpracování webových stránek vybrané podnokatelské aktivity na Internetu.

Obsah

Přednášky:
1. Systém a model elektronického obchodu - základní východiska;
2. Obchod a elektronické obchodování;
3. Modely elektronického obchodu (aplikace B2C, C2C, B2B);
4. Modelování elektronického obchodu;
5. Vlastnosti elektronického obchodu;
6. Strategické řízení firmy a elektronický obchod;
7. Marketing a reklama na Internetu, zákazník, personalizace;
8. Bezpečnost elektronického obchodu;
9. Projektování elektronického obchodu;
10. Podnikatelský model, podnikatelský záměr;
11. Prostředky ICT pro EC/EB, implementace e-obchodu, problematika provozu;
12. Mobilní obchodování (m-commerce);

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.Získané způsobilosti

Studenti budou znát základní metodické postupy při projektování jednoduchých modelů elektronického obchodu, modelování struktur a chování dílčích částí elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných částí těchto obchodů. Osvojí si základní pojmový aparát systémového pojetí elektronického obchodu a možnosti modelování jednotlivých částí různých typů elektronického obchodu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • ARUN, Jai Singh. Blockchain for business. Boston, MA: Addison-Wesley, 2019. ISBN 978-0135581353.
  • LAUDON, Kenneth C. a Carol Guercio TRAVER. E-commerce 2018: business, technology, society. Fourteenth Edition. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0134839516.
  • VAN SLYKE G. (EDITOR). Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. London: IGI Global, 2008.
  • RADHAMANI, G., RADHA KRISHNA RAO, G. S. V. Web Services Security and E-Business. London, Idea, 2007.
  • CHAFFEY, D. E-business and E-commerce management : strategy, implementation and practice. Harlow: Prentice-Hall.
  • TURBAN, E. Electronic commerce 2004 : a managerial perspective. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2004.
  • RAYPORT, J. F., JAWORSKI, B. J. Introduction to e-commerce. Boston: McGraw-Hill/Irwin marketspaceU, 2001.
  • SADEH, N. M-Commerce Technologies, Services, and Business Models. Boston: Wiley, 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF