Podnikání a obchodování na internetu

Zkratka předmětu KMI/POI
Název předmětu Podnikání a obchodování na internetu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/POI
Název Podnikání a obchodování na internetu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je, aby studenti si osvojili základní terminologii v nové oblasti elektronického obchodování, metodické postupy při projektování vybraných informačních a komunikačních systémů internetového obchodování a uměli vytvářet jednoduché ekonomicky vyvážené vybrané modely elektronického obchodu. Součástí je i problematika projektování elektronického obchodu a strategického řízení elektronického obchodu a bezpečnosti provozu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování několika drobných prací z oblasti podnikání a obchodování na internetu (modely aukcí, problematika důvěry v online systémech atd.)
Zpracování webových stránek vybrané podnokatelské aktivity na Internetu.

Obsah

Přednášky:
1. Systém a model elektronického obchodu - základní východiska;
2. Obchod a elektronické obchodování;
3. Modely elektronického obchodu (aplikace B2C, C2C, B2B);
4. Modelování elektronického obchodu;
5. Vlastnosti elektronického obchodu;
6. Strategické řízení firmy a elektronický obchod;
7. Marketing a reklama na Internetu, zákazník, personalizace;
8. Bezpečnost elektronického obchodu;
9. Projektování elektronického obchodu;
10. Podnikatelský model, podnikatelský záměr;
11. Prostředky ICT pro EC/EB, implementace e-obchodu, problematika provozu;
12. Mobilní obchodování (m-commerce);

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.Získané způsobilosti

Studenti budou znát základní metodické postupy při projektování jednoduchých modelů elektronického obchodu, modelování struktur a chování dílčích částí elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných částí těchto obchodů. Osvojí si základní pojmový aparát systémového pojetí elektronického obchodu a možnosti modelování jednotlivých částí různých typů elektronického obchodu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • ARUN, Jai Singh. Blockchain for business. Boston, MA: Addison-Wesley, 2019. ISBN 978-0135581353.
  • LAUDON, Kenneth C. a Carol Guercio TRAVER. E-commerce 2018: business, technology, society. Fourteenth Edition. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0134839516.
  • Miroslav Sedlák. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod (e-kniha). e-kniha. Praha: Computer Press, 2015.
  • Dušan Beleščák. Vytváříme e-shop ve WordPressu pomocí WooCommerce. Computer Press: Praha, 2015. ISBN 978-80-251-4153-3.
  • RAYPORT, J. F., JAWORSKI, B. J. Introduction to e-commerce. Boston: McGraw-Hill/Irwin marketspaceU, 2001.
  • SADEH, N. M-Commerce Technologies, Services, and Business Models. Boston: Wiley, 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF