Pokročilé databázové systémy

Zkratka předmětu KMI/PODS
Název předmětu Pokročilé databázové systémy
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/PODS
Název Pokročilé databázové systémy
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je, aby studenti získali širší pohled na postrelační databázové systémy (objektově-relační, prostorové, deduktivní, temporální, multimediální, NoSQL) jak v jejich různorodosti, tak v implementačních technikách. Součástí cvičení jsou praktické úlohy a tvorba databázových aplikací.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování dílčích úloh, zpracování semestrálního projektu.
Požadavky ke zkoušce: formou obhajoby semestrálního projektu, diskuze k němu

Obsah

1. Definice postrelačních databázových systémů, vymezení pojmů, rozdělení
2. Objektově-relační databáze, objektové programování
3. Prostorové databáze, základní přístupy, modelování dat, Oracle Spatial
4. Dotazování v prostorových databázích
5. Temporální databáze, přehled, vlastnosti
6. Dokumentové databáze, Mongo DB
7. Grafové databáze, modely, využití
8. Dotazování v grafické databázi příklady
9. Distribuované databáze, přehled, vlastnosti
10. Databázové systémy pro zpracování velkých objemů dat, HDFS, Map Reduce
11. Apache Hadoop a navazující frameworky
12. Příklady využití, srovnání jednotlivých přístupů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalosti relačních databázových systémů, návrhu databáze a příkazů SQL

Získané způsobilosti

Studenti budou mít přehled o oblasti postrelačních databázových systémů, možnosti použití a budou mít schpnost tyto systémy používat v aplikacích.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • HOLUBOVÁ, I., J. KOSEK, K. MINAŘÍK a D. NOVÁK. Big Data a NoSQL databáze. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5466-6.
  • VAISH, Gaurav. Getting Started with NoSQL: Your guide to the world and technology of NoSQL. Birmingham: Packt Publishing, 2013. ISBN 978-184-9694-988.
  • POUR, Jan, MARYŠKA, Miloš a NOVOTNÝ, Ota. Business intelligence v podnikové praxi. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-065-2.
  • EADLINE, Doug. Hadoop 2 quick-start guide: learn the essential of big data computing in the Apache Hadoop 2 ecosystem. New York: Addison-Wesley, 2016. ISBN 978-0-13-404994-6.
  • VAN BRUGGEN, Rik. Learning Neo4j: Run blazingly fast queries on complex graph datasets with the power of the Neo4j graph database. Birmingham: Packt Publishing, 2014. ISBN 978-1-84951-716-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF