Matematika 1

Zkratka předmětu KMI/MATEA
Název předmětu Matematika 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MATEA
Název Matematika 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/AMATA
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

První část základního kurzu inženýrské matematiky. Je zaměřena na základy lineární algebry, teorie funkcí, posloupností a nekonečných řad.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast a 100% docházka na cvičeních
- vypracování všech úkolů v systému LMS Moodle
- celková úspěšnost ve čtyřech průběžných testech (vždy 7 příkladů, časová dotace 30 min) přes 50 % nebo úspěšnost v souhrnném zápočtovém testu (21 příkladů, 90 min) přes 50 %

Obsah

1 - Vektorová a maticová algebra;
2 - Vektorový prostor, lineární závislost a nezávislost, hodnost;
3 - Determinant a jeho aplikace;
4 - Inverzní matice, maticové rovnice;
5 - Soustavy lineárních rovnic;
6 - Regulární soustavy lineárních rovnic;
7 - Input-output analýza;
8 - Obecné řešení soustavy lineárních rovnic;
9 - Elementární funkce a jejich vlastnosti;
10 - Složená a inverzní funkce
11 - Limita posloupnosti
12 - Aritmetická a geometrická posloupnost
13 - Nekonečné řady

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Student chápe základní pojmy lineární algebry, teorie funkcí, posloupností a nekonečných řad. Užívá základní algoritmy lineární algebry, pracuje s elementárními funkcemi, vyhodnocuje limity funkcí a konvergenci nekonečných řad.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
  • Cvičící: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Nýdl, V., Lexová, R. Matematika (Část 1 - matematické struktury). skriptum ZF JU, ČB, 1996.
  • NÝDL et all. Matematika I. - Mathematics I. Cvičení - Seminar.
  • BUDNICK, F. S. Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences.
  • KLŮFA, J., COUFAL, J. Matematické struktury (Matematika A pro VŠE). Praha: VŠE, 1995.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF