Programovací techniky

Zkratka předmětu KMI/KPT
Název předmětu Programovací techniky
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/KPT
Název Programovací techniky
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je naučit se různé pokročilé techniky a postupy programování se zaměřením na jazyk Python.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Programování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65 %.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost programování v jazyku Python v rozsahu probrané látky.

Obsah

Témata:
1. Úvod, principy programování v jazyce Python
2. Pokročilé OOP techniky
3. Pokročilé konstrukty jazyka
4. Standardní knihovna, zajímavé moduly a balíčky
5. Základy funkcionálního programování v Pythonu
6. Webové aplikace v Pythonu
7. Microframework Flask, jednoduchá aplikace
8. Datová analýza v Pythonu (Pandas, Anakonda)
9. datová analýza v Pythonu (vizualizace)
10. Matematika v Pythonu (NumPy)
11. Další pokročilé technicky zpracování dat
12. Internet of Things v Pythonu (MicroPython)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti chápou základy programování a mohou používat základní programovací techniky. Studenti jsou schopni analyzovat problémy, nastavit vhodný algoritmus a vytvořit program ve skriptovacím jazyce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Remeš, Radim. Programujeme v jazyku Python. České Budějovice, 2008. ISBN 978-80-7394-128-4.
  • McKinney. Python for Data Analysis, Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O Reilly Media, 2012. ISBN 978-1-4493-1979-3.
  • Martelli, A. Python in a Nutshell. 3rd edition. Sebastopol, CA (USA), 2017. ISBN 978-0-596-10046-9.
  • Grinberg, Miguel. Flask Web Development. O Reilly Media, 2014. ISBN 978-1-4493-7262-0.
  • Idris, Ivan. NumPy: Beginner s Guide. Packt Publishing, 2015. ISBN 978-1-7852-8196-9.
  • Palach, Jan. Parallel Programming with Python. Packt Publishing, 2014. ISBN 978-1-7832-8839-7.
  • Percival, Harry J.W. Test-Driven Development with Python. O Reilly Media, 2014. ISBN 978-1-4493-6482-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní práce

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF