Vývoj aplikací na platformě .NET

Zkratka předmětu KMI/KPCC
Název předmětu Vývoj aplikací na platformě .NET
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KPCC
Název Vývoj aplikací na platformě .NET
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PCC
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/CPG, KMI/KZPG, KMI/OZPG, KMI/PG, KMI/ZPG
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Úvod do programování v jazycích C++ a C# na platformě .NET. Objektově orientované programování v C++/C#, zejména se zaměřením na rozdíly oproti C++ a jiným klasickým jazykům, vývojové prostředí Visual Studio 2010 a základy programování na platformě .NET Framework.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Programování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost programování v prostředí .NET.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie
2 - seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio 2010
3 - proměnné, operátory, výrazy
4 - metody, rozsah platnosti
5 - rozhodovací příkazy, složené příkazy a opakování
6 - chyby a výjimky
7 - třídy a objekty
8 - hodnoty a reference, hodnotové typy (enum, struct)
9 - pole a kolekce, pole parametrů
10 - dědičnost, polymorfismus
11 - garbage collection a správa zdrojů
12 - vlastnosti, indexery, delegáty a události
13 - generiky, procházení kolekcí, překrytí operátorů
14 - programování okenních aplikací, diskové soubory

Cvičení:
1 - úvod, základní terminologie
2 - seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio 2010
3 - proměnné, operátory, výrazy
4 - metody, rozsah platnosti
5 - rozhodovací příkazy, složené příkazy a opakování
6 - chyby a výjimky
7 - třídy a objekty
8 - hodnoty a reference, hodnotové typy (enum, struct)
9 - pole a kolekce, pole parametrů
10 - dědičnost, polymorfismus
11 - garbage collection a správa zdrojů
12 - vlastnosti, indexery, delegáty a události
13 - generiky, procházení kolekcí, překrytí operátorů
14 - programování okenních aplikací, diskové soubory

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

KMI/ZPG nebo KMI/OOP

Získané způsobilosti

Studenti umí naprogramovat jednoduché a středně obtížné aplikace na platformě .NET.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Michaelis, M. Essential C# 7.0, 6th Edition. Bostom, USA: Addison-Wesley Professional, 2018.
  • Deitel, H., Deitel, P. Visual C# How to Program, 6th Edition. Hoboken, New Jersey, USA: Pearson Education, 2016.
  • Jamro, M. C# Data Structures and Algorithms. Birmingham, UK: Packt., 2018.
  • Sarcar, V. Design Patterns in C#: A Hands-on Guide with Real-World Examples. Karnataka, India: Apress, 2018.
  • Nesteruk, D. Design Patterns in .NET: Reusable Approaches in C# and F# for Object-Oriented Software Design. New York, NY (USA): Apress., 2019.
  • Taher, R. Hands-On Object-Oriented Programming with C#. Birmingham, UK: Packt., 2019.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF