Operační systémy 2

Zkratka předmětu KMI/KOSY2
Název předmětu Operační systémy 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KOSY2
Název Operační systémy 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/OSY2
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/KOSY1, KMI/OOSY1, KMI/OSY1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět přímo navazuje na předmět Operační systémy I.
Předmět dále prohlubuje znalosti z teorie i praxe operačních systémů. V teoretické části se student seznámí s pokročilými principy moderních operačních systémů a jejich historickým vývojem.
V praktické části se pak student seznámí s dalšími úkoly administrátora informačních systémů.

Požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích (80 %). Vypracování krátkodobých úkolů. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Požadavky ke zkoušce:
Teoretická zkouška zaměřená na přednášky. Celková známka je založena na výsledcích samostatné práce, seminární práce a závěrečné zkoušky.

Obsah

Témata:
1. Teorie operačních systémů, historické poznámky
2. Distribuované a realtimové systémy.
3. Struktura operačních systémů.
4. Správa paměti.
5. Správa procesů. Synchronizační algoritmy. Plánování procesů.
6. Správa periferií, ovladače. Paměťová média, souborové systémy.
7. Grafický subsystém, X Window.
8. Spolupráce operačních systémů na úrovni sdílení dat a spouštění procesů, virtualizace.
9. Unixové systémy a jejich specifika.
10. Práce s Linuxem v textovém režimu.
11. Programy pracující v textovém režimu.
12. Pokročilé skriptování v Linuxu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Operační systémy 1 (KOSY1)

Získané způsobilosti

Student získá poznatky z teorie operačních systémů. Rozšíří si znalosti práce s UNIXem (Linuxem) v příkazové řádce.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
 • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
 • Lewis, J.K. Linux Shell Scripting Bootcamps. Birmingham, UK: Packt, 2017. ISBN 978-1-78728-110-3.
 • Apalati, S.R. Modern Linux Administration. Sebastopol, CA (USA): O´Reilly, 2018. ISBN 978-1-491-93595-8.
 • Gagne, G., Galvin, P.B., Silberschatz, A. Operating System Concepts Essentials. Hoboken, NJ (USA): Wesley, 2014. ISBN 978-1-11880-492-6.
 • Wilson, E. PowerShell: Průvodce skriptováním. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4386-5.
 • Kameník, P. Příkazový řádek v Linuxu. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2819-0.
 • Skočovský, L. Principy a problémy OS Unix. Science, 1993.
 • Bach, M. J. Principy operačního systému UNIX. SAS, 1993.
 • Holcombe, J., Holcombe, C. Survey of Operating systems. Mc Graw Hill, New York, 2005.
 • Bourne, S. R. The UNIX Systém. Addison-Wesley Publishing Comp., 1983. 1983.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF