Operační systémy 1

Zkratka předmětu KMI/KOSY1
Název předmětu Operační systémy 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KOSY1
Název Operační systémy 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/OSY1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět podává znalosti z teorie i praxe operačních systémů. V teoretické části se student seznámí s principy moderních operačních systémů a jejich historickým vývojem.
V praktické části se pak student seznámí s konkrétními operačními systémy a s jejich zaváděním a administrací. Student musí samostatně zvládnout některé úkony spojené s prací administrátora informačního systému.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích (80 %). Vypracování krátkodobých úkolů. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Obsah

1. Úvod - funkce a význam operačních systémů
2. Rozdělení a historie operačních systémů
3. Operační systémy firmy Microsoft
4. Operační systém UNIX
5. Operační systém Linux
6. Skriptovací jazyky - WS Hosts - Jsript, VBScript
7. Perl, Python
8. Instalace Linuxu
9. Konfigurace WWW a databázového serveru
10. Konfigurace souborového a tiskového serveru (Samba)
11. Správa uživatelů v jednotlivých OS
12. Bezpečnost OS. OS a firemní prostředí.
13. Licence software

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.Získané způsobilosti

Student získá základní představu o současných základních OS Windows a Linuxu. Naučí se tyto systémy spravovat a upravovat. Získá znalosti a dovednosti pro správu firemní počítačové sítě.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
 • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
 • Schmidt, C. A. Complete A+ Guide to IT Hardware and Software: A CompTIA A+ 220-1001 / 220-1002. New Jersey (USA): Pearson Education, 2020.
 • Pelz, O. Fundamentals of Linux. Birmingham, UK: Packt, 2018.
 • Dauti, B. Installing and Configuring Windows 10: 70-698 Exam Guide. Birmingham, UK: Packt., 2019.
 • Gagne, G., Galvin, P. B. & Silberschatz, A. Operating System Concepts Essentials. Hoboken, NJ (USA): Wesley, 2014. ISBN 978-1-11880-492-6.
 • Naik, G. & Brash, R. Bash Cookbook. Birmingham, UK: Packt., 2018.
 • Negus, C. Linux Bible, 9th Edition. Indianapolis, Indiana (USA): John Wiley & Sons, 2017.
 • Shotts, W. E. The Linux Command Line, 2nd Edition. San Francisco, CA (USA): No Starch, 2019.
 • Tammer, S. Learn Linux Shell Scripting - Fundamentals of Bash 4.4. Birmingham, UK: Packt, 2018.
 • Holcombe, J. & Holcombe, C. Survey of Operating systems. New York, NY (USA): Mc Graw-Hill, 2016.
 • Mackin, D., Whaley. B., Hein, T. R., Snyder, G. & Nemeth, E. UNIX and Linux System Administration Handbook, 5. vydání. New York, NY (USA): Addison-Wesley, 2017.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF