Microsoft Dynamics Ax

Zkratka předmětu KMI/KMDAX
Název předmětu Microsoft Dynamics Ax
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KMDAX
Název Microsoft Dynamics Ax - práce s podnikovým informačním systémem
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/MDAX
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je ukázat a prakticky procvičit základní postupy při práci s podnikovým informačním systémem, a to v prostředí konkrétního systému Microsoft Dynamics Ax.
Student by měl být schopen řešit základní úlohy vyplývající z každodenní práce s podnikovým informačním systémem v podnikové praxi.

Požadavky na studenta

Vyřešení zadaných úloh přímo v prostředí Microsoft Dynamics Ax. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Obsah

Tematické celky:
1. Základní informace o systému Microsoft Dynamics Ax, pro jaké firmy je určen, příklady nasazení. Základní ovládání. Princip účetních dimenzí (střediska, ...).
2. Nákup. Zadávání dodavatelů, evidence objednávek, zpracování přijatých faktur.
3. Prodej. Zadávání odběratelů, evidence objednávek, tvorba prodejních dokumentů.
4. Produkty. Zadávání položek/produktů. Jednotky, skladové dimenze.
5. Ceny. Správa ceníků, zadávání speciálních cen a slev. Dopady při zadání objednávky.
6. Řízení zásob. Princip skladových transakcí a stavu zásob. Určení hodnoty zásob. Vazba na ostatní moduly.
7. Sklady. Rozdělení skladů, skladová místa. Přesuny mezi sklady. Inventury.
8. Výroba. Sestavení kusovníku, zadání výroby.
9. Finance. Zadávání účtů. Účtování přes účetní deníky. Zpracování účetních sestav. DPH.
10. Finance. Úhrady, komunikace s bankou. Správa majetku.
11. CRM. Zadávání zákazníků, kontaktních osob. Záznamy o obchodní činnosti (aktivity).
12. Další moduly. Stručné seznámení s dalšími moduly - Lidské zdroje, Projekty.
13. Pokročilé ovládání. Speciální vyhledávání informací, integrace s Excelem, přikládání dokumentů.
14. Řešení komplexního obchodního případu. Realizace praktické úlohy procházející všemi moduly.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost ovládání kancelářských programů (např. MS Office), znalost databází. Základní znalost procesů v podniku (např. nákup, prodej).

Získané způsobilosti

Student bude schopen řešit základní úlohy vyplývající z každodenní práce s podnikovým informačním systémem v podnikové praxi. Bude znát principy podnikových informačních systémů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • I. Grieve, M. Polino. Microsoft Dynamics GP 2013 Cookbook. Packt Publishing, 2013. ISBN 978-1849689380.
  • Brummel, M. a kol. Programming Microsoft Dynamics NAV. Pakt Publishing, 2017.
  • Student Training Materials. 2016.
  • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
  • A. Luszczak. Using Microsoft Dynamics AX 2012: Updated for Version R3. Springer Vieweg; 4th ed., 2015. ISBN 978-3658082949.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF