The Geography of the World Economy A

Zkratka předmětu KMI/KGWEA
Název předmětu The Geography of the World Economy A
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/KGWEA
Název The Geography of the World Economy A
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KEN/KGWEA
Vyloučené předměty KEN/GSHA, KEN/KGSHA, KMI/GSHA, KMI/KGSHA, KOD/GSHA, KOD/KGSHA
Podmiňující
Způsob zakončení Kolokvium
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of this course is forward the knowledge of spatial complexity of the world system and the world economy. Wallerstein's World-System Analysis. The Changing World Economy. Global Patterns and Trends. The Geographical Dynamics of the World Economy. Pre-Industrial Foundations. Evolution of the Industrial Core Regions. The Globalization of Production System. The Spatial Reorganization or the Core Economies. The Dynamics of Interdependence. Agriculture: The Primary Concern? Industrialization: The Path to Progress? International and Supranational Institutionalized Integration. The Reassertion of the Local in the Age at the Global. (Kurz je nabízen paralelně v anglickém a českém jazyce.)

Požadavky na studenta

Full-time study:
Colloquium Requirements:
Hand in at least two pieces of homework to Moodle. The homework will be assigned in lectures at least three times during the semester.
Hand in the semester´s written work to Moodle, four weeks before the exam period at the latest.
Knowledge of principles of this course based on the background of lectures and the list of literature, applied to a specific situation (semester written work) is required. The colloquium is an oral examination.
Part-time study:
Colloquium Requirements:
Hand in semester written work to Moodle, on four weeks before exam period at the latest.
Knowledge of principles of this course on the background of lectures and list of literature, applied on specific situation (semester written work) is required. Colloquium is oral examination.

Obsah

Full-time study:
Lectures:
1. Wallerstein's world-system analysis.
2. The changing world economy.
3. Global patterns and trends.
4. The geographical dynamics of the world economy.
5. Pre-industrial foundations.
6. Evolution of the industrial core regions.
7. The globalization of production systems.
8. The spatial reorganization of the core economies.
9. The dynamics of interdependence.
10. Agriculture: The primary concern?
11. Industrialization: The path to progress?
12. International and supranational institutionalized integration.
13. The reassertion of the local in the age of the global.
14. Alternative views on the world-system: gender and culture.
Part-time study:
Consultations:
1. World-system. (Wallerstein's world-system analysis. The changing world economy. Global patterns and trends. The geographical dynamics of the world economy.)
2. Core economies. (Pre-industrial foundations. Evolution of the industrial core regions. The globalization of production system. The spatial reorganization or the core economies.)
3. Economies of periphery. (The dynamics of interdependence. Agriculture: The primary concern? Industrialization: The path to progress?)
4. Shrinking world and world economy. (International and supranational institutionalized integration. The reassertion of the local in the age at the global. Alternative views on world-system: gender and culture.)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students are able to elucidate processes of world-system development, to explain the influence on a region´s economic structure of its position in the world-system, and to analyze the economic structure of places according to their position in the world-system.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Literatura
  • Knox P., Agnew J., McCarthy L. The Geography of the World Economy. London: Hodder Arnold., 2004.
  • Hudson R. Economic Geographies. London: Sage, 2005.
  • Daněk P. Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje. 2000.
  • Knox P. L., Marston S. A. Places and Regions in Global Context. Human Geography. New Jersey, Prentice Hall., 2001.
  • Jehlička P., Tomeš J., Daněk, P. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: PF UK.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF