Analýza a návrh IS 2

Zkratka předmětu KMI/KANS2
Název předmětu Analýza a návrh IS 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KANS2
Název Analýza a návrh informačních systémů 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s principy objektově orientované analýzy a návrhu s důrazem na využití jazyka UML (Unified Modeling Language), dále se základními principy návrhu architektury, vývoje, provozu a řízení informačního systému podniku založeného na moderních informačních technologiích.

Požadavky na studenta

Vypracování a prezentace dvou semestrálních prací. Aktivní účast na cvičení.

Obsah

1. Základy procesního a objektového modelování
2. Vytvářecí návrhové vzory strukturální návrhové vzory pro OOAD
3. Modelování základních UML diagramů, vytváření UML profilů.
4. Týmová práce a verzování. Reverse engineering. Model Driven Architecture.
5. Další modelovací možnosti (non UML) - modelování GUI, modelování procesů, datové modelování.
6. Základy architektury informačních systémů - architektonické návrhové vzory - vrstvová architektura, třívrstvá architektura, tlustý klient, vzory pro distribuované systémy
7. Architektury IS. Architektura orientovaná na služby (SOA). Dobré praktiky při návrhu informačních systémů - škálovatelnost, bezpečnost, stabilita, snadná údržba, prototypování.
8. Koncepce a metodiky řešení vývoje, provozu a údržby IS, varianty vývoje IS (nové aplikace, resp. služby)
9. Životní cyklus projektu při vývoji nové aplikace, při nasazení TASW, při outsourcingu informatické služby
10. Základní principy řízení projektů informačních systémů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování předmětu Analýza a návrh IS 1

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu by měl být schopen orientovat se v jednotlivých tématech analýzy a anávrhu systému a bude umět realizovat návrh systému pomocí UML diagramů a dalších metod. Budou rozumět a budou schopni navrhovat architekturu informačních systémů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., RNDr. Josef Milota
 • Cvičící: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., RNDr. Josef Milota
Literatura
 • A. Dennis, B. H. Wixom. Systems Analysis and Design. Wiley; 6 edition, 2014. ISBN 978-1118897843.
 • BRUCKNER, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4.
 • Rydval, S. UML pro analytiky. Praha: Elebedial, 2019. ISBN 978-80-906968-5-3.
 • S.A. Bernard. An Introduction To Enterprise Architecture. AuthorHouse, 2012. ISBN 978-1477258002.
 • S. Bennett, R. Farmer. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education; 4 edition, 2010. ISBN 978-0077125363.
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Grada, Praha, 2007.
 • I. Neustadt, J. Arlow. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Praha: Computer Press, 2010.
 • J. Paul. Design Patterns in C#. Amazon Digital Services LLC, 2012.
 • R. K. Wysocki. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme. Wiley; 7 edition, 2013. ISBN 978-1118729168.
 • R. Pecinovský. Návrhové vzory. Praha: Computer Press, 2012.
 • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF