Algoritmy a datové struktury 2

Zkratka předmětu KMI/KADS2
Název předmětu Algoritmy a datové struktury 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/KADS2
Název Algoritmy a datové struktury 2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/ADS2
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/ADS1, KMI/ADS1A, KMI/KADS1, KMI/KDS1A
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Druhá část úvodního kurzu algoritmy a datové struktury, která je zaměřena především na problematiku datových struktur pro efektivní implementace dynamických množin. Výklad zahrnuje různé typy vyhledávacích stromových struktur jako jsou binární vyhledávací stromy, AVL stromy, R-B stromy a B stromy. Součástí kurzu je i přehled obecných technik návrhu algoritmů jako je rekurze, rozděl a panuj, backtracking, dynamické programování, hladové algoritmy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Absolvování závěrečné písemné práce

Obsah

Přednášky:
1. Třídící algoritmy, skiplist;
2. AVL + RedBlack strom;
3. BStromy;
4. Hašovací tabulka;
5. Grafy;
6. Hledání nejkratší cesty;
7. Hledání minimální kostry;
8. Hledání maximálního toku;
9. Numerické algoritmy;
10. Komprese dat.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět navazuje na predmet ADS1 nebo ADS1A.

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu bude rozumět složitějším algoritmům a bude schopen používat je při vytváření svých programů. Bude rozumět strukturám použitým například v souborových systémech, rychlému vyhledávání v těchto systémech apod.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • Sedgewick, R. Algorithms in Java. New York: Addison Wesley, 1999.
  • Wróblewski, P. Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky. Brno: Computer press, 2004. ISBN 80-251-0343-9.
  • Sedgewick, R. Algoritmy v C#. New York: Softpress, 2003.
  • MCMILLAN, M. Data Structures and Algorithms Using C#. New York: Cambridge University Press, 2007. Cambridge: University Press, 2007. ISBN 0-521-54765-2.
  • Chorafas, D.,N. Enterprise Architecture and New Generation Information Systems. CRC Press, 2016. ISBN 1420000314.
  • Cormen, T. H., Leiserson, CH. E., Rivest, R. R. Introduction to Algorithms. Cambridge: MIT Press, 1994. ISBN 0-262-03141-8.
  • Wirth, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1989.
  • Edmonds, J. How to Think about Algorithms. Cambridge: University Press, 2008.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF