Financial Mathematics

Zkratka předmětu KMI/FINMA
Název předmětu Financial Mathematics
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/FINMA
Název Financial Mathematics
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/CFINM, KMI/FINM
Podmiňující KMI/AMATA, KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATEA, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/M1, KMI/M1A, KMI/YMATI, KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/M1, KMI/M1A, KMI/YMATI
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The course introduces to the basic terminology, principles and calculating operations of financial mathematics and their applications in concrete problems. The course covers the key topics such as time value of money, simple and compound interest, regular payments - annuities and loan redemption, and yield and risk measurements of portfolio. Moreover, another aim of the course is to introduce to the use of MS Excel in modelling building society savings, amortisation mortgage schedules, calculation of APR etc.

Požadavky na studenta

Zápočet: 2 written tests (calculator)
Examination: written (computer)

Obsah

1) Basic terminology, percentage, progressions.
2) Simple interest, bank discount, term standards.
3) Compound and continuous interest, combination of simple and continuous interest.
4) Inflation, real and effective annual interest rate.
5) Time value of money, cash-flow system.
6) Saving models.
7) Debt redemption, APR.
8) Complex saving models.
9) Depreciation of assets.
10) Modelling of bank products in MS Excel.
11) Portfolio, yield measurement.
12) Risk measurement.
13) Random interest rate.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerequisites:Theory of Probability and Statistics 1 (TPS1, TPS1A)

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of financial mathematics, they are able to compare various financial products and to use effectively the relevant software in their financial computation.

Studenti rozumí základním principům finanční matematiky, jsou schopni porovnávat a analyzovat různé finanční a investiční produkty s využitím vhodného softwaru (např. MS Excel).

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ilona Berková, Mgr. Petr Chládek, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ilona Berková, Mgr. Petr Chládek, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Šulista, M., Nýdl, V., Moore, G. A. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. EF JU České Budějovice, 157 s., 2008. ISBN 978-80-7394-127-7.
  • http://www2.ef.jcu.cz/~sulista/pages/index.php?pagename=fpmat.
  • Zima, P., Brown, L. R. Schaum s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2. ed., 1996. ISBN 0-07-008203-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF