Algorithms and Data Structures 1

Zkratka předmětu KMI/ADS1A
Název předmětu Algorithms and Data Structures 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/ADS1A
Název Agorithms and Data Structure 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/ADS1, KMI/KADS1
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s principy objektově orientované analýzy a návrhu s důrazem na využití jazyka UML (Unified Modeling Language).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Absolvování závěrečného písemného testu.

Obsah

1. Základní algoritmické konstrukce;
2. Metody návrhu algoritmu;
3. Základy složitosti algoritmů;
4. Algoritmické konstrukce;
a. pro práci s posloupnostmi,
b. pro práci s maticemi;
5. Datové struktury;
a. kompaktní a spojové seznamy,
b. zásobník, fronta, halda;
6. Algoritmy vnitřního třídění;
a. přímé metody,
b. quicksort, heapsort;
7. Stromy, hašovací tabulky - základní pojmy;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Absolvent kurzu bude rozumět základním principům algoritmů, bude schopen vytvářet jednodušší algoritmy a používat je při vytváření svých programů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • WRÓBLEWSKI, Piotr. Algoritmy. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 9788025141267.
  • MAREŠ, Martin a Tomáš VALLA. Průvodce labyrintem algoritmů. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2017. ISBN 978-80-88168-19-5.
  • McMillan, M. Data Structures and Algorithms Using C#. New York: Cambridge University Press, 2007.
  • Wirth, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Alfa, 1988.
  • Sedgewick, R. Algoritmy v C#. New York: Softpress, 2003.
  • Edmonds, J. How to Think about Algorithms. Cambridge: University Press, 2008.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF