Vocetková Klára, Mgr.

Odborné zaměření

 • Matematika I - matematické struktury
 • Matematika II - matematická analýza
 • Repetitorium středoškolské matematiky
 • Matematika pro zemědělské obory
 • Matematika pro rybářské obory
 • Matematika pro informatiky
 • Diskrétní matematika
 • Metody zpracování informací
 • Manažerská informatika I
 • Geografické informační systémy I

 

Akademická kvalifikace

 • 1992 – 1997: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, učitelství matematiky pro základní školy a učitelství tělesné výchovy a sportu pro střední školy, akademický titul Mgr.
 • 1997 – 2003: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, učitelství výpočetní techniky a matematiky pro střední školy, akademický titul Mgr.
 • od roku 2014: Doktorské studium na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích, obor Teorie vzdělávání v matematice


 

Moje osobní stránky

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CGIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano
GIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano
KGIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano
CGIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano
GIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano
KGIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano
IMM Information Management Methods KMI Ano Ano
KIMM Information Management Methods KMI Ano
YIMM Information Management Methods KMI Ano Ano
MIF Manažerská informatika 1 KMI Ano
MINF Manažerská informatika 1 KMI Ano
QZMAT Matematika KMI Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano
CM1 Matematika 1 KMI Ano
KMATI Matematika 1 KMI Ano
MATEA Matematika 1 KMI Ano Ano
MATI Matematika 1 KMI Ano
M1 Matematika 1 KMI Ano
CM2 Matematika 2 KMI Ano
MATEB Matematika 2 KMI Ano Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano
M2 Matematika 2 KMI Ano
KMTII Matematika II KMI Ano
CMZI1 Metody zpracování informací 1 KMI Ano
KMZI Metody zpracování informací 1 KMI Ano
MZI Metody zpracování informací 1 KMI Ano Ano
MZI1 Metody zpracování informací 1 KMI Ano Ano
REPMA Repetitorium středoškolské matematiky KMI Ano Ano Ano
VMS Vyrovnávací matematický seminář KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Klufová Renata
Dvořáková Líšková Zuzana
Vocetková Klára
...
Změny využití venkovského prostoru Třeboňska cestovním ruchem očima místních aktérů
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Řehoř Petr
Šulista Marek
Vocetková Klára
...
Analysis of Remuneration in Small and Medium-sized Enterprises in the Form of Intangible Benefits from the Employees’ Point of View Regarding Their Work Position
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
VYUŽITÍ STRUKTURNÍCH KOMPONENT INTERAKTIVNÍCH UČEBNIC V HODINÁCH MATEMATIKY NA ZÁKLADĚ VIDEOSTUDIÍ
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Šulista Marek
Yield Models of Supplementary Pension Insurance (Transformed Funds)
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Vybrané problémy modulární aritmetiky
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Využití mezipředmětových vztahů v hodinách zeměpisu
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Dynamické počítačové prostředí jako prostředek ke zvýšení porozumění počtu pravděpodobnosti
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Štěpánková Radka
Hledání optimálního rozhodnutí v podmínkách rizika
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Důkazy vybraných algebraických identit
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Tlustý Pavel
Vocetková Klára
Důkazy vybraných algebraických identit
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Interaktivní výuka se zaměřením na pravděpodobnostní metody
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Aristoteles aneb výuka v přírodě
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 12 z 12