Šulista Marek, PhDr., Ph.D.

Odborné zaměření:

  • anglický jazyk
  • finanční matematika
  • didaktika matematiky
  • Content and Language Integrated Learning (CLIL)


Vzdělání:

  • 2003-2010: doktorské studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor pedagogika - didaktika matematiky, akademický titul Ph.D.
  • 2003: státní rigorózní zkouška na Pedagogické fakultě UK v Praze, akademický titul PhDr.
  • 1997-2002: Pedagogická fakulta UK v Praze, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ a SŠ v aprobaci matematika - anglický jazyk a literatura, akademický titul Mgr.

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ACS Academic Skills KJE Ano
KACS Academic Skills KJE Ano
ACS Academic Skills KOD Ano
KACS Academic Skills KOD Ano
AJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano Ano
CAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano Ano
KAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano Ano
AJ1 Anglický jazyk 1 KOD Ano Ano
CAJ1 Anglický jazyk 1 KOD Ano Ano
KAJ1 Anglický jazyk 1 KOD Ano Ano
AJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano Ano
CAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano Ano
KAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano Ano
AJ2 Anglický jazyk 2 KOD Ano Ano
CAJ2 Anglický jazyk 2 KOD Ano Ano
KAJ2 Anglický jazyk 2 KOD Ano Ano
AJA21 Anglický jazyk A2 - 1 KJE Ano
AJA21 Anglický jazyk A2 - 1 KOD Ano
AJA22 Anglický jazyk A2 - 2 KJE Ano
AJA22 Anglický jazyk A2 - 2 KOD Ano
AJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano Ano
AJPR Anglický jazyk prezentace KJE Ano Ano
KAJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano Ano
AJP Anglický jazyk prezentace KOD Ano Ano
AJPR Anglický jazyk prezentace KOD Ano Ano
KAJP Anglický jazyk prezentace KOD Ano Ano
KBEP1 Business English 1 KJE Ano
KBEP1 Business English 1 KOD Ano
KBEP2 Business English 2 KJE Ano
KBEP2 Business English 2 KOD Ano
OAJ1 English 1 KJE Ano Ano
OAJ1 English 1 KOD Ano Ano
OAJ2 English 2 KJE Ano Ano
OAJ2 English 2 KOD Ano Ano
OAJP English Presentation KJE Ano Ano
OAJP English Presentation KOD Ano Ano
EAMI English for Applied Math and Informatics KJE Ano Ano Ano
KEAMI English for Applied Math and Informatics KJE Ano Ano
EAMI English for Applied Math and Informatics KOD Ano Ano Ano
KEAMI English for Applied Math and Informatics KOD Ano Ano
ENITB English for IT in Business KJE Ano Ano Ano
YENIT English for IT in Business KJE Ano Ano
ENITB English for IT in Business KOD Ano Ano Ano
YENIT English for IT in Business KOD Ano Ano
KENPR English in Practice KJE Ano Ano
FINMA Financial Mathematics KMI Ano Ano Ano
KFNMA Financial Mathematics KMI Ano Ano
YFINM Financial Mathematics KMI Ano Ano Ano
KAFPM Finanční a poj. matematika (anglicky) KMI Ano
FPMAT Finanční a pojistná matematika KMI Ano Ano Ano
KFPMA Finanční a pojistná matematika KMI Ano Ano Ano
CFINM Finanční matematika KMI Ano Ano Ano
FINM Finanční matematika KMI Ano Ano Ano
KFINM Finanční matematika KMI Ano Ano
QZMAT Matematika KMI Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano
MATEA Matematika 1 KMI Ano Ano Ano
MATI Matematika 1 KMI Ano
M1 Matematika 1 KMI Ano
MATEB Matematika 2 KMI Ano Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano
M2 Matematika 2 KMI Ano
YMAT3 Mathematical Principles in Informatics KMI Ano Ano Ano
MATIA Mathematics 1 KMI Ano Ano Ano
M1A Mathematics 1 KMI Ano Ano
YMATI Mathematics 1 KMI Ano Ano
MAIIA Mathematics 2 KMI Ano Ano
M2A Mathematics 2 KMI Ano Ano
YMAII Mathematics 2 KMI Ano Ano Ano
MAT3A Mathematics 3 KMI Ano Ano
KMATA Mathematics I KMI Ano
KMIIA Mathematics II KMI Ano
MAEN1 Mathematics in English and CLIL 1 KMI Ano Ano
MAEN2 Mathematics in English and CLIL 2 KMI Ano Ano
XEAP Odborná angličtina KIN Ano
VTEFA Vstupní jazykový test z AJ KJE Ano Ano
VTEFA Vstupní jazykový test z AJ KOD Ano Ano
VTEFM Vstupní test z anglického jazyka KMI Ano