Šulista Marek, PhDr., Ph.D.

Odborné zaměření:

  • anglický jazyk
  • finanční matematika
  • didaktika matematiky
  • Content and Language Integrated Learning (CLIL)


Vzdělání:

  • 2003-2010: doktorské studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor pedagogika - didaktika matematiky, akademický titul Ph.D.
  • 2003: státní rigorózní zkouška na Pedagogické fakultě UK v Praze, akademický titul PhDr.
  • 1997-2002: Pedagogická fakulta UK v Praze, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ a SŠ v aprobaci matematika - anglický jazyk a literatura, akademický titul Mgr.

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ACS Academic Skills KJE Ano
KACS Academic Skills KJE Ano
AJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano Ano
CAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano Ano
KAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano Ano
AJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano Ano
CAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano Ano
KAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano Ano
AJA21 Anglický jazyk A2 - 1 KJE Ano Ano
AJA22 Anglický jazyk A2 - 2 KJE Ano
FCEB2 Anglický jazyk FCE B2 KJE Ano
AJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano Ano
AJPR Anglický jazyk prezentace KJE Ano Ano
KAJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano Ano
YBUEN Business English KJE Ano Ano
CBEP1 Business English 1 KJE Ano
KBEN1 Business English 1 KJE Ano Ano
KBEP1 Business English 1 KJE Ano
CBEP2 Business English 2 KJE Ano
KBEN2 Business English 2 KJE Ano Ano
KBEP2 Business English 2 KJE Ano
OAJ1 English 1 KJE Ano Ano
OAJ2 English 2 KJE Ano Ano
OAJP English Presentation KJE Ano
EAMI English for Applied Math and Informatics KJE Ano Ano Ano
KEAMI English for Applied Math and Informatics KJE Ano Ano
KEIT1 English for IT 1 KJE Ano Ano
KEIT2 English for IT 2 KJE Ano Ano
ENITB English for IT in Business KJE Ano Ano Ano
YENIT English for IT in Business KJE Ano Ano
KENPR English in Practice KJE Ano Ano
FINMA Financial Mathematics KMI Ano Ano Ano
KFNMA Financial Mathematics KMI Ano Ano
YFINM Financial Mathematics KMI Ano Ano Ano
KAFPM Finanční a poj. matematika (anglicky) KMI Ano
FPMAT Finanční a pojistná matematika KMI Ano Ano Ano
KFPMA Finanční a pojistná matematika KMI Ano Ano Ano
CFINM Finanční matematika KMI Ano Ano Ano
FINM Finanční matematika KMI Ano Ano Ano
KFINM Finanční matematika KMI Ano Ano
QZMAT Matematika KMI Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano
MATEA Matematika 1 KMI Ano Ano Ano
MATI Matematika 1 KMI Ano
M1 Matematika 1 KMI Ano
MATEB Matematika 2 KMI Ano Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano
M2 Matematika 2 KMI Ano
YMAT3 Mathematical Principles in Informatics KMI Ano Ano Ano
MATIA Mathematics 1 KMI Ano Ano Ano
M1A Mathematics 1 KMI Ano Ano
YMATI Mathematics 1 KMI Ano Ano
MAIIA Mathematics 2 KMI Ano Ano
M2A Mathematics 2 KMI Ano Ano
YMAII Mathematics 2 KMI Ano Ano Ano
MAT3A Mathematics 3 KMI Ano Ano
KMATA Mathematics I KMI Ano
KMIIA Mathematics II KMI Ano
MAEN1 Mathematics in English and CLIL 1 KMI Ano Ano
MAEN2 Mathematics in English and CLIL 2 KMI Ano Ano
XEAP Odborná angličtina KIN Ano
VTEFA Vstupní jazykový test z AJ KJE Ano Ano
VTEFM Vstupní test z anglického jazyka KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Řehoř Petr
Šulista Marek
Vocetková Klára
...
Analysis of Remuneration in Small and Medium-sized Enterprises in the Form of Intangible Benefits from the Employees’ Point of View Regarding Their Work Position
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rutkayová Jitka
Vácha František
Maršálek Miroslav
...
Šulista Marek
Fish stock losses due to extreme floods - findings from pond-based aquaculture in the Czech Republic
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Šulista Marek
PERCEPTIONS OF CZECH RURAL LIFE BY ITS INHABITANTS IN CONNECTION TO TOURISM
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Špatenková Dana
Hošková Alena
Šulista Marek
...
Role produktivních dovedností ve výuce cizích jazyků a objektivita hodnocení těchto dovedností
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Günzel Martin
Suchopárová Tereza
Binterová Helena
Šulista Marek
Nonverbal Elements in the Context of Didactic Transposition
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vocetková Klára
Šulista Marek
Yield Models of Supplementary Pension Insurance (Transformed Funds)
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel
Mrkvička Tomáš
Šulista Marek
Current Real-life Issues Analysed in a Course of Financial Mathematics
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Šulista Marek
Destination Attractiveness of the Czech Republic from the Spatial Data Analysis Point of View
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel
Šulista Marek
The Algorithm Used for Numbering German Banknotes: What Counterfeiters Might Not Have Known
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulista Marek
Incidental Vocabulary Acquisition from a Bilingual Textbook of Financial Mathematics
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Komínková Olga
Binterová Helena
Šulista Marek
...
Mathematical Word Problems Solved in the CLIL Environment: research evaluation
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Šulista Marek
Používání interaktivních výukových materiálů v cizím jazyce v hodinách matematiky
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel
Mrkvička Tomáš
Šulista Marek
The Annual Percentage Rate - Complexness and Ambiguity
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulista Marek
Binterová Helena
Foreign Language as Obstacle in the Solving of a Mathematical Problem for Non-CLIL Elementary School Pupils
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Špatenková Dana
Hošková Alena
Šulista Marek
KDY JE CHYBA CHYBOU
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Špatenková Dana
Hošková Alena
Šulista Marek
New Trends And Effectiveness in Foreign Language Education at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in Ceske Budejovice
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulista Marek
Učitelé matematiky a CLIL
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Šulista Marek
Demographic ageing and its spatial consequences
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Binterová Helena
Šulista Marek
GeoGebra Software Use within a Content and Language Integrated Learning Environment
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Šulista Marek
LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH, CONVERGENCE IN THE EU
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulista Marek
Language Competences of Elementary School Teachers of Mathematics and their Opinions on the Teaching of Mathematics in a Foreign Language
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Binterová Helena
Šerý Michal
Šulista Marek
Pupils' Perception of Mathematics in Lessons of Mathematics Presented in a Foreign Language
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šulista Marek
Akehurst Moore Gregory
Akademická angličtina na pozadí ICT ve vzdělávání
2012 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Šulista Marek
CLIL Implementation in Mathematics Lessons: research evaluation
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Binterová Helena
Šulista Marek
Educational Climate in Lessons of Mathematics Presented in a Foreign Language in Dynamic and Interactive Environment
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tejml Petr
Šoch Miloslav
Brouček Jan
Šulista Marek
...
INFLUENCE OF SOME FACTORS ON THE BEHAVIOUR OF FEMALE DOMESTIC GUINEA PIGS DURING LABOR AND NUMBER OF SUFFOCATED YOUNG
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šulista Marek
Metoda CLIL a její implementace ve výuce matematiky na základní škole
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Binterová Helena
Fuchs Eduard
Šulista Marek
Mono-unary algebras and functional graphs in upper secondary school mathematics
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beritová Gabriela
Binterová Helena
Dvořáková Kateřina
...
Šulista Marek
...
Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole - metodická příručka
2012 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Friebelová Jana
Friebel Ludvík
Šulista Marek
Komparativní analýza krajů České republiky dle vybraných kritérií metodou DEA
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Binterová Helena
Šulista Marek
Matematika v angličtině na základní škole
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
...
Šulista Marek
Quantitative Methods, Normative Economy and Regional Development
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chládek Petr
Nýdl Václav
Šulista Marek
STRUKTURA ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ Z MATEMATIKY A FINANČNÍ MATEMATIKY A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Klicnarová Jana
Rost Michael
Šulista Marek
Development typology of demographic growth in the Czech Republic
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Šulista Marek
INFA in English
2010 SOFTWARE Jiný software
Detail Šulista Marek
Language Aspects of The Initial Phase of The CLIL Method Implementation into Mathematics Lessons at Lower Secondary Level
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Faltová Leitmanová Ivana
...
Šulista Marek
Regional Comparison with the Use of Variables Influencing the Range and Structure of the Economic Active Population in Districts of the Czech Republic (LAU1)
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Šulista Marek
...
Tourism potential from the spatial and statistic analysis point of view - on the example of the Třeboňsko Protected Landscape Area
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 38 z 38