Houda Michal, Mgr., Ph.D.

Houda Michal, Mgr., Ph.D.

[Osobní stránka] [Research activities (in English)]

Odborné zaměření

Stochastické programování a optimalizace za neurčitosti: stabilita, aproximace, aplikace.

Curriculum vitae

  • 2004–2013 a od 2014: odborný asistent Ekonomické (Zemědělské) fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  • 2004–2013 a od 2014: vědecký pracovník Ústavu teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky (částečný úvazek).
  • 2013–2014: postdoktorská stáž, Laboratoire de recherche en informatique, Université Paris-Sud XI, Francie
  • 2009: Ph.D., Ekonometrie a operační výzkum, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
  • 2001: Mgr., Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Členství ve vědeckých společnostech

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YTSPP Creation and SW Support for Projects KMI Ano Ano
YENM Econometrics KMI Ano Ano Ano
ENM Ekonometrie KMI Ano Ano Ano
KENM Ekonometrie KMI Ano Ano Ano
FRD Financial Risk and Derivatives KMI Ano Ano Ano
OVMS Levelling seminar in Mathematics KMI Ano Ano
KMINF Manažerská informatika 1 KMI Ano Ano
MINF Manažerská informatika 1 KMI Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano
OAA Operations Research KMI Ano
OVA Operations Research KMI Ano
COV Operační výzkum KMI Ano
KOA Operační výzkum KMI Ano
OA Operační výzkum KMI Ano
OV Operační výzkum KMI Ano
KRM Rozhodovací modely KMI Ano Ano
RM Rozhodovací modely KMI Ano Ano
YSMAC Stat. Modelling and Time Series Analysis KMI Ano Ano
KSTAE Statistické metody v ekonomii KMI Ano
KSMAC Statistické modelování a analýza č. řad KMI Ano
SMAC Statistické modelování a analýza č. řad KMI Ano
KTPS Teorie pravděpodobnosti a statistika KMI Ano Ano
TPS Teorie pravděpodobnosti a statistika KMI Ano Ano
CTS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano
KTPS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano
TPS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano Ano
TS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano
KTPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano
TPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano Ano
TS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano
KTWSA Tvorba webových stránek a aplikací KMI Ano Ano
TWA Tvorba webových stránek a aplikací KMI Ano Ano
TWSA Tvorba webových stránek a aplikací KMI Ano Ano
VMS Vyrovnávací matematický seminář KMI Ano Ano
VSPR Vyrovnávací seminář z pravděpodobnosti KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Houda Michal
Oponentský posudek článku pro časopis Kybernetika
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Houda Michal
Data Envelopment Analysis within Evaluation of the Efficiency of Firm Productivity
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
Oponentský posudek článku pro časopis International Transaction in Operational Research
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Houda Michal
Oponentský posudek článku pro časopis International Transactions in Operational Research
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Houda Michal
A Note on Optimization under Uncertainty: Comparing Probabilistically Constrained and Robust Optimization Methodology
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
Oponentský posudek článku pro časopis APPLICATIONS OF MATHEMATICS
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Houda Michal
Klicnarová Jana
The Comparison of Stochastic and Deterministic DEA Models
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
Probabilistic optimization in environmental politics
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
Environmental factors in optimization of traffic line construction expenses
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
Weak dependence in stability of stochastic programming problems
2010 ABSTRAKT Abstrakt
Vložit vše do košíku 1 - 10 z 10