Houda Michal, Mgr., Ph.D.

Houda Michal, Mgr., Ph.D.

[Osobní stránka] [Research activities (in English)]

Odborné zaměření

Stochastické programování a optimalizace za neurčitosti: stabilita, aproximace, aplikace.

Curriculum vitae

  • 2004–2013 a od 2014: odborný asistent Ekonomické (Zemědělské) fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  • 2004–2013 a od 2014: vědecký pracovník Ústavu teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky (částečný úvazek).
  • 2013–2014: postdoktorská stáž, Laboratoire de recherche en informatique, Université Paris-Sud XI, Francie
  • 2009: Ph.D., Ekonometrie a operační výzkum, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
  • 2001: Mgr., Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Členství ve vědeckých společnostech

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YTSPP Creation and SW Support for Projects KMI Ano Ano
YENM Econometrics KMI Ano Ano Ano
ENM Ekonometrie KMI Ano Ano Ano
KENM Ekonometrie KMI Ano Ano Ano
FRD Financial Risk and Derivatives KMI Ano Ano Ano
OVMS Levelling seminar in Mathematics KMI Ano Ano
KMINF Manažerská informatika 1 KMI Ano Ano
MINF Manažerská informatika 1 KMI Ano Ano
MATII Matematika II KMI Ano
OA Operační analýza KMI Ano Ano
KRM Rozhodovací modely KMI Ano Ano
RM Rozhodovací modely KMI Ano Ano
YSMAC Stat. Modelling and Time Series Analysis KMI Ano Ano
KSMAC Statistické modelování a analýza č. řad KMI Ano
SMAC Statistické modelování a analýza č. řad KMI Ano
KTPS Teorie pravděpodobnosti a statistika KMI Ano Ano
TPS Teorie pravděpodobnosti a statistika KMI Ano Ano
KTPS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano
KTPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano
TPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano
VMS Vyrovnávací matematický seminář KMI Ano Ano
ZIV Zpracování informací ve vědě KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Houda Michal
A Note on Optimization under Uncertainty: Comparing Probabilistically Constrained and Robust Optimization Methodology
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
Copula-based grouped risk aggregation under mixed operation
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Houda Michal
Klicnarová Jana
The Comparison of Stochastic and Deterministic DEA Models
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
Probabilistic optimization in environmental politics
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
Environmental factors in optimization of traffic line construction expenses
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Houda Michal
Weak dependence in stability of stochastic programming problems
2010 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Houda Michal
Weak Structural Dependence in Chance-Constrained Programming
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 7 z 7

MENU