Chládek Petr, Mgr., Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DMIA Discrete Mathematics 1 KMI Ano Ano Ano
YDMI Discrete Mathematics 1 KMI Ano Ano Ano
DMIIA Discrete Mathematics 2 KMI Ano Ano Ano
YDMII Discrete Mathematics 2 KMI Ano Ano
KDMIA Discrete Mathematics I KMI Ano Ano
DMI Diskrétní matematika 1 KMI Ano Ano Ano
KDMI Diskrétní matematika 1 KMI Ano Ano
DMII Diskrétní matematika 2 KMI Ano Ano Ano
KDMII Diskrétní matematika II KMI Ano Ano
FINMA Financial Mathematics KMI Ano Ano
KFNMA Financial Mathematics KMI Ano
YFINM Financial Mathematics KMI Ano Ano
CFINM Finanční matematika KMI Ano Ano
FINM Finanční matematika KMI Ano Ano
KFINM Finanční matematika KMI Ano
IMM Information Management Methods KMI Ano Ano Ano
KIMM Information Management Methods KMI Ano Ano
YIMM Information Management Methods KMI Ano Ano Ano
CM1 Matematika 1 KMI Ano
KMATI Matematika 1 KMI Ano
MATI Matematika 1 KMI Ano Ano
M1 Matematika 1 KMI Ano Ano
CM2 Matematika 2 KMI Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano Ano Ano
M2 Matematika 2 KMI Ano Ano
KMTII Matematika II KMI Ano
KMZI Metody zpracování informací 1 KMI Ano
MZI Metody zpracování informací 1 KMI Ano Ano
CPOJM Pojistná matematika KMI Ano
KPOJM Pojistná matematika KMI Ano
POJM Pojistná matematika KMI Ano Ano
VMS Vyrovnávací matematický seminář KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Chládek Petr
Smetanová Dana
Krile Srećko
On some aspects of graph theory for optimal transport among marine ports
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Smetanová Dana
Chládek Petr
Šulista Marek
The Experience with Computer-Adaptive-Testing in Mathematics
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chládek Petr
Smetanová Dana
Travelling Salesman Problem Applied to Black Sea Ports used by Czech Ocean Shipping Companies
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hanzal Petr
Chládek Petr
Comparison of Discrete and Continuous Model of Planned Cash-Flow in ERP Systems
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chládek Petr
Smetanová Dana
Limits of Electronic Testing of Mathematical Knowledge
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chládek Petr
Nýdl Václav
Šulista Marek
STRUKTURA ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ Z MATEMATIKY A FINANČNÍ MATEMATIKY A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 6 z 6